Onderwijs GOLV

Welkom op de pagina van de sector Onderwijs GOLV. Op 1 januari 2006 is de RMU sector Onderwijs gefuseerd met de Gereformeerde Onderwijzers- en Lerarenverenging (GOLV). De GOLV is in 1921 opgericht om het belang van onderwijs op grond van Gods Woord te onderstrepen.

De sector Onderwijs GOLV heeft als doel het aanzetten tot bezinning en het informeren en adviseren van leden. Eén van de middelen hiervoor is het uitgeven van ‘DRS-magazine’, dat uitgegeven wordt in samenwerking met de VGS en Driestar Educatief.

De leden uit de sector Onderwijs GOLV zijn werkzaam in:

  •  Primair onderwijs (46 procent)
  •  Voortgezet onderwijs (35 procent)
  •  BVE / MBO (7 procent)
  •  HBO / Universiteit (5 procent)
  •  Overig (7 procent)

Voorzitter:
Johan Flier
E voorzitter@golv-info.nl of jflier@refsvo.nl

Secretaris:
D. van Kleef
Jonagoldstraat 14
4421 DW Kapelle
T (0113) 343446
E secr@golv-info.nl

Zie ook de verhalen van de overige bestuursleden van de sector.

De sector onderwijs GOLV presenteert op deze website onderwijsnieuws dat relevant is voor christenen die werken in het onderwijs, maar ook informatie over rechtspositie, CAO en andere juridische zaken en informatie die ons kan inspireren tot beter onderwijs, zoals de columns van de Zwarte Mus.

Delen