Achmea

januari 2018

Onderhandelingsresultaat cao Achmea

De partijen bij de cao Achmea hebben op 21 december 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, te weten van 1 december 2017 tot 1 december 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:
- Per 1-1-2018 2%

Arbeidsvoorwaarden met onderscheid naar leeftijd worden geschrapt
Concreet betekent dit dat:

 • De jeugdschalen verdwijnen, waarmee jongere medewerker niet langer betaald worden onder het minimum van de salarisschaal.
 • Medewerkers van 50 jaar en ouder ook verplicht kunnen worden tot overwerk, tenzij overwerk nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de medewerker.

Overige afspraken

 • Alle medewerkers krijgen 3 dagen per jaar inzetbaarheidstijd. Dit kan naar eigen inzicht gebruikt worden met als voorwaarde dat er activiteiten worden gedaan die de arbeidsmarktwaarde van de medewerker vergroten.
 • De fiscale pensioenleeftijd wordt aangepast naar 68 jaar.
 • De ingangsdata van de pensioenuitkeringen worden geüniformeerd waardoor medewerker niet meer te maken hebben met verschillende pensioenpotjes met elk hun eigen ingangsdatum.
 • Verruiming persoonlijk keuze budget:
  • Het aantal te kopen vakantiedagen mag zoveel als het budget toelaat
  • Deelname aan de fietsregeling kan straks gefinancierd worden uit het persoonlijk keuze budget.
  • De vakbondscontributie kun je ook laten verrekenen met het persoonlijk keuze budget.
 • De bepaling dat de leidinggevende een verzoek tot het opnemen van een diversiteitsdag kan weigeren wordt geschrapt.

Lees hier de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

 Delen