Conferentie Wet Banenafspraak

Datum

15.11.2017

Locatie

Hoornbeeck College, Amersfoort

Soort

Algemeen

Omschrijving

Op DV woensdag 15 november 2017 wordt een conferentie 'Wet Banenafspraak' georganiseerd. Wij nodigen u van harte uit deze conferentie bij te wonen.

Waarom deze conferentie?
Op grond van de Wet banenafspraak moeten er de komende jaren 125.000 extra banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is een landelijke afspraak.
De wet biedt daarom ook kansen voor jongeren met een beperking, die niet altijd in staat zijn om een diploma te halen. Het is wenselijk dat de instroom in de arbeidsmarkt goed verloopt, dat er voldoende banen beschikbaar zijn en dat er, waar nodig, ondersteuning geboden kan worden.

Het Hoornbeeck College, de RMU, het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs, en de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp willen de handen ineen slaan om de instroom in de arbeidsmarkt beter te laten verlopen.

Doel
Doel van deze informatieavond is vooral om de bedrijven en instellingen die behoren tot het netwerk van onze organisaties te informeren over uw en onze mogelijkheden voor plaatsing en begeleiding van deze jongeren en om alvast wat lijnen uit te zetten met betrekking tot de communicatie over vraag en aanbod van werkplekken voor jongeren met een beperking.

Van harte welkom bij het Hoornbeeck College Amersfoort op D.V. woensdag 15 november 2017!

Aanmelden: graag voor 8 november via www.hoornbeeck.nl/banenafspraak.
Datum: woensdag 15 november 2017
Tijd: v.a. 19.00 uur inloop met koffie/thee, opening om 19.30 uur

Delen