De OR in (de) ontwikkeling

Datum

13.10.2020

Datum (van/tot)

1 dag | 13 oktober 2020

Tijd

9:00 - 16:30 uur

Locatie

RMU-kantoor, Plesmanstraat 68 te Veenendaal

Soort

Cursus

Prijs

€ 400, leden ontvangen 15% korting (excl. BTW)

Omschrijving

Deze trainingsdag is bedoeld voor een ingewerkte OR en OR-leden, die niet alleen een update op onderwerpen willen hebben (ochtendprogramma), maar ook hun pro-activiteit en adviesvaardigheden op een hoger plan willen brengen (middagprogramma). De ‘producten’ van de OR draaien immers allemaal om advies geven: advies (art.25 WOR), dwingend advies (=instemmingsrecht, art.27) en ongevraagd advies (=initiatiefrecht, art.23). Omdat adviseren pas kan op basis van een realiteitstoets, analyseert u ook de sterktes en zwaktes van uw organisatie.

Wat leert u?

  • Update arbeidsrecht: verschil in het ontslagrecht tussen de oude Wet werk en zekerheid (WWZ) en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020.
  • Arbo-cyclus (RI&E en Plan van Aanpak) bewaken: voldoet uw organisatie inmiddels aan de wijzigingen in de Arbowet per 1-1-2017, zoals een jaarlijks vierhoeksoverleg tussen bestuurder-preventiemedewerker-OR-bedrijfsarts om preventie van verzuim te bespreken?
  • Corporate governance: is uw OR 100% ‘in positie’ in de driehoek bestuurder – OR - Raad van Toezicht/Raad van Bestuur; zo niet, dan onderzoeken we hoe de OR eerder of meer betrokken kan worden in de besluitvorming.
  • Sterkte / zwakte analyse van de organisatie maken, ter onderbouwing van verbetervoorstellen.
  • Schrijven van een initiatiefvoorstel.
  • Enthousiast presenteren van dit initiatiefvoorstel aan de bestuurder in een nagespeelde overlegvergadering; u gaat naar huis met een concreet initiatiefvoorstel!
  • Tips van de trainer om het initiatiefrecht met succes toe te passen.

Trainingsinstituut en trainer: Eques Consult, drs. M. de Ruiter.

Deze training kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Ja, ik meld me aan voor deze cursus

Delen