De verbindende OR

Datum (van/tot)

1 dag | datum in overleg

Locatie

Nader te bepalen

Soort

In company cursus

Prijs

Op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

Omschrijving

Medezeggenschap kost veel tijd, inspanning en geld. Daar willen de OR-leden en de directie wel iets voor terug zien. Wat willen ze terug zien? Op het juiste moment een zinvolle inbreng bij het oplossen van problemen en het nemen van besluiten. Ondernemingsraden en directies slagen er niet altijd in om zo met elkaar samen te werken, dat de inspanningen deze zinvolle inbreng opleveren. Met de Navigator werkmethode kunnen ondernemingsraden deze zinvolle inbreng wél leveren. Hoe? De methode gaat uit van drie uitgangspunten:

1. Niet de wet maar de inhoud.
De OR wordt geen serieuze gesprekspartner door het zwaaien met de wet, maar door met kennis van zaken te praten over wat er (niet) moet gebeuren. Die kennis moet de kennis van de werkvloer zijn. Alle andere kennis heeft het management al tot zijn beschikking. De vraag 'wat vinden onze medewerkers ervan?' kan door hun vertegenwoordigers beantwoord worden.

2. Niet wachten, maar doen.
Wie wacht totdat hem wat gevraagd wordt, kan lang wachten. En hoe langer je wacht, des te minder doet je mening ertoe. Vroegtijdige betrokkenheid is iets anders dan vroegtijdig geïnformeerd worden.

3. Niet vragen, maar vinden.
Elke inhoudelijke vraag versterkt de afhankelijkheid van de vragensteller. Door met eigen voorlopige meningen te komen krijgt de OR vanzelf de informatie die hij mist. Het is geen schande om je mening te moeten herzien als de ander relevante informatie tot dusver nog niet verstrekte.

Wat leert de OR?
Gedurende de training leert de OR in een aantal stappen en op gestructureerde wijze tot zinvolle, inhoudelijke voorstellen te komen over onderwerpen of problemen die spelen in het bedrijf. Het zijn voorstellen die ook de bestuurder en het bedrijf verder helpen. Na de training kan de OR deze werkmethode zelfstandig toepassen.

Trainingsinstituut en trainer: ORsucces.nu, drs. Frank G.C. Dijkstra.

De trainingslocatie, trainingsdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlinda van Dam, info@rmu.nu of 0318-543030.

Delen