Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit | OR

Tijd

1 dag | datum in overleg

Locatie

In overleg

Soort

In company cursus

Prijs

Op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

Omschrijving

Gezond en wel doorwerken tot aan het pensioen, daar zou elke OR wel aan bij willen dragen. Deze 1-
daagse cursus geeft OR-leden handvatten om duurzame inzetbaarheid af te bakenen en het verschil
tussen het huidige en gewenste organisatiebeleid zichtbaar te maken. En wat is het verband met
arbo- en verzuimbeleid? Speciale aandacht voor mentale, fysieke en sociale veerkracht (vitaliteit) als
sleutel voor toekomstbestendig beleid. Door opties te ontwikkelen die de vitaliteit activeren en
inzetbaarheid faciliteren, neemt u concrete voorstellen mee naar de beslistafel van de bestuurder.

Wat leert u?
• Een analyse te maken van wat uw organisatie nu al aan het duurzame inzetbaarheid doet;
• Wat is verantwoordelijkheid van werkgever (zorgplicht), en wat van werknemer (eigenaarschap)?;
• Manieren om bewustwording te kweken en vitaliteit te faciliteren;
• Inhoud te geven aan de stimulerende taken van de OR volgens artikel 28 WOR;
• Inzetbaarheidsbeleid een impuls te geven met onderbouwde initiatiefvoorstellen;
• Beslagen ten ijs te komen voor de overlegvergadering met de bestuurder.

Trainingsinstituut en trainer: Eques Consult, drs. M. de Ruiter.

Deze cursus kan verzorgd worden voor een voltallige OR. De cursuslocatie, cursusdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Prijs is afhankelijk van groepsgrootte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlinda van Dam, info@rmu.nu of 0318-543030.

Delen