Introductie- en verdiepingscursus MR-leden onderwijs

Datum (van/tot)

Aantal dagdelen + datum in overleg

Locatie

Nader te bepalen

Soort

In company cursus

Prijs

Op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

Omschrijving

Via de medezeggenschap (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en adviseren over de gang van zaken op school. Het is daarom van groot belang dat MR-leden op de hoogte zijn van de rechten en bevoegdheden van de MR.

In een introductiecursus leert de MR alles over:
• Vormgeving en bevoegdheden van de MR
• Plaats t.o.v. schoolleiding en bestuur
• Informatie- en overlegrecht
• Initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht
• Werkwijze van de MR in de praktijk (onderwerpen, ervaringen en casuïstiek)
• Positie en toegevoegde waarde van de MR in het (reformatorisch) onderwijs

In een verdiepingscursus kan verder gewerkt worden aan de succesvolle MR in de praktijk. We gaan dan dieper in op zaken als:
• Missie, visie en imago van de MR
• De MR als team
• Overleggen met schoolleiding en bestuur
• Jaarplan en activiteitenplan

Trainingsinstituut en trainer: RMU, mr. J.G.N. Schreuders.

De cursus wordt aangeboden aan een voltallige MR en kan worden toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van de MR. De cursuslocatie, cursusdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Schreuders, info@rmu.nu of 0318-543030.

Delen