Netwerkbijeenkomst & ALV | Sector Onderwijs

Datum

4.04.2018

Locatie

Fruytier Scholengemeenschap, Apeldoorn

Soort

Algemeen

Omschrijving

 

GEANNULEERD | Deze bijeenkomst is helaas wegens te weinig aanmeldingen geannuleerd.

Indien u lid bent van de sector Onderwijs en de Algemene Ledenvergadering op D.V. dinsdag 17 april 2018 wilt bezoeken kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier onderaan deze website.


 

Wij nodigen u van harte uit op de netwerkbijeenkomst van de RMU sector Onderwijs GOLV. Het thema van deze bijeenkomst is:

‘Van werkdruk naar werkplezier’

Werkdruk. Dat werken we samen weg!
Er is veel gezegd over werkdruk in het onderwijs. Wat is werkdruk? Wat zorgt er voor dat we werkdruk ervaren en wat zijn de gevolgen ervan?

Ds. W.A. Zondag zal in het middagprogramma een lezing verzorgen over “Werken in het goddelijke beroep”. In zijn lezing zal hij ingaan op het Bijbels perspectief van werkgeverschap en werkdruk. Is werkdruk het gevolg van de zondeval? Wat is de rol van de werkgever én werknemer hierin?

Daarnaast is er tijdens deze bijeenkomst (waar ook de ALV van de sector Onderwijs wordt gehouden) ruimte om workshops te volgen en elkaar te ontmoeten.

In het avondprogramma volgt u een workshop naar keuze.

Programma

15.30-16.00 uur: Inloop
16.00 uur: Opening door M. (Marian) Ruitenberg, voorzitter RMU sector Onderwijs GOLV
16.15-16.45 uur: Lezing ‘Werken in het Goddelijk beroep’ door ds. W.A. Zondag
  Interactieve vragen/stellingbespreking
17.10-18.00 uur: Netwerkmaaltijd
18.00 uur: ALV voor leden sector Onderwijs GOLV
18.20 uur: Introductie thema ‘Van werkdruk naar werkplezier’ door Carel de Vries
19.00-20.15 uur: Workshops
20.25 uur: Plenaire dagafsluiting
20.30-21.00 uur: Hapje en drankje
   
   

Overige informatie

Datum:

woensdag 4 april 2018

Locatie:

Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Anklaarseweg 71, 7316 MB Apeldoorn

Kosten:

RMU-leden: 10 euro, niet-leden: 25 euro. Bij annulering na 26 maart 2018 zijn de kosten voor eigen rekening.

Aanmeldtermijn:

tot 26 maart 2018

 

 

Workshops

 U kunt één workshop volgen. U kunt uw voorkeur doorgeven via onderstaand aanmeldingsformulier.

Het werkdrukakkoord is getekend. Schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders zijn nu aan zet!’


Op 9 februari 2018 tekende Anko van Hoepen (vicevoorzitter PO-Raad) het werkdrukakkoord, net als alle andere leden van het PO-Front en minister Slob. Het werkdrukakkoord betekent dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna.
Maar wat kan je met dit geld? Waaraan mag je het besteden? En hoe moet je de uitgaven verantwoorden en aan wie? En belangrijker nog: gaat hierdoor de werkdruk van leraren in het PO omlaag …en de onderwijskwaliteit omhoog?

Workshopleider Anko van Hoepen gaat met de deelnemers aan deze workshop op zoek naar antwoorden…en misschien wel nieuwe vragen.

Zie ook: https://www.poraad.nl/weblogs/anko-van-hoepen-we-kunnen-aan-de-slag-om-de-werkdruk-te-verlagen

Workshop: Regels ruimen of regels pruimen?

Regeldruk is voor veel werkers in het onderwijs een belangrijke factor die voor werkdruk zorgt.
Is de regeldruk iets wat is op gelegd of leggen we het onszelf op?
In deze workshop gaat u aan de slag met regels ruimen en wat het effect daarvan is op leerkrachten en leerlingen.

Workshopleider: Riny van der Mark is algemeen directeur van SSBB, vijf scholen in de Betuwe en betrokken bij de Operatie Regels Ruimen.

Workshop: Te druk: Wat doen we eraan?

Er wordt veel gesproken over werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat in het onderwijs de werkdruk zeer hoog is en dat burn-out op de loer ligt.
Uit bijna elk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) blijkt dat stress en uitputting een belangrijk thema is.
Helaas blijkt ook dat er de afgelopen jaren weinig vorderingen zijn geboekt om werkdruk te verbeteren.

Wat kunnen we er zelf aan doen?
In de workshop vertelt Carel de Vries welke mogelijkheden er zijn om werkdruk echt aan te pakken. Met veel praktische tips voor leidinggevenden en medewerkers.

Workshopleider: Carel de Vries, heeft ruim 25 jaar ervaring in het onderwijs op diverse niveaus: van docent, (interim) directeur tot bestuurder. Graag stelt hij zijn kennis en ervaring beschikbaar om de mooie sector Onderwijs verder te brengen. Zie ook: www.eduxtens.nl

Workshop: Werken in het onderwijs: hoe krijg je er plezier in?
 
Wanneer voelt een professional zich gemotiveerd en uitgedaagd, zodat hij met plezier in het onderwijs werkt? In deze workshop delen we hoe we door het krijgen van vrijheid en vertrouwen plezier hebben in ons werk en tegelijkertijd een forse impuls geven aan innovatie en vernieuwing. Op de Fruytier Scholengemeenschap is de vermindering van werk(druk)beleving al praktijk. Deze ervaring delen we graag met enthousiasme met u in deze workshop.

Workshopleider: Henk-Jan Dekker, teamleider en locatie-coördinator Fruytier Scholengemeenschap

Workshop: Mijn taken geregeld! Regels voor werkdruk en werkverdeling.

Werkdruk in het onderwijs is ook een heet hangijzer in het arbeidsvoorwaardenpakket op de CAO-tafels. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbare financiële ruimte voor de onderwijssectoren aan de ene kant en de ervaren hoge werkdruk door vooral onderwijsgevenden aan de andere kant. Binnen die ruimte moet een weg gevonden worden om naast de ontwikkeling van de lonen ook tot een aanvaardbare taakbelasting te komen.
De diverse CAO’s bieden daarvoor regels die bedoeld zijn om organisaties en medewerkers daarvoor een passend kader te bieden. Ook voor medezeggenschapsraden is daarin een belangrijke rol weggelegd.

In deze workshop laten we diverse regelingen de revue passeren en denken we na over de (on)werkbaarheid van die regelingen. Aan de orde komen onder meer zaken als taakbeleid, jaartaak, duurzame inzetbaarheid, individueel keuzebudget, (maximale) lestaken en niet-lestaken, en de werkverdelingsmodellen zoals die in het primair onderwijs inmiddels gelden: het basismodel en het overlegmodel.

Workshopleider: Jan Schreuders is manager juridische dienstverlening bij de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)


Aanmeldformulier

Deze netwerkbijeenkomst is helaas geannuleerd. Onderstaand aanmeldingsformulier betreft uw aanmelding voor de Algemene Ledenvergadering van de sector Onderwijs GOLV op D.V. dinsdag 17 april 2018.

Stap {step}: {label}

Stap {step} van 1
Ik meld mij aan voor:
Delen