Omgaan met agressie

Datum (van/tot)

1 dag | datum in overleg

Locatie

Nader te bepalen

Soort

In company cursus

Prijs

Op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

Omschrijving

In tal van organisaties, in de profit- en non-profitsector, worden medewerkers en hun klanten geconfronteerd met vormen van agressief gedrag.

Het niet kunnen hanteren van deze agressie kan noodlottig zijn voor het werk. De agressie kan uit de hand lopen, het personeel kan angstig of zelfs langdurig ziek worden en het plezier in het werk neemt af. Dergelijke situaties zijn niet altijd te voorkomen, maar er is iets tegen te doen.

Instellingen kunnen preventief beleid ontwikkelen dat agressie in veel gevallen zal voorkomen. Hetzelfde geldt voor de opstelling van de medewerkers.

Naast preventie is er nog de mogelijkheid van het hanteren van agressie: het er zodanig mee omgaan dat voorkomen wordt dat het helemaal uit de hand loopt. Dit kan geweldloos en met fysieke middelen. In de training komen zowel theoretische als praktische elementen aan bod.
 
Tijdens de cursus gaat allereerst de aandacht uit naar oorzaken van agressief gedrag en de plaats van agressie in het beleid van de organisatie. Vervolgens gaat het over het hanteren van agressie zonder geweld. Deze ‘zachte’ methode is zowel in het belang van het personeel als de cliënt. Tevens worden er fysieke methoden geoefend. Deze zijn gericht op zelfbescherming en het indammen van acute agressie. Bovendien draagt het kennen van fysieke methoden bij aan de mate waarin het personeel zich veilig voelt.  

Trainingsinstituut: CHE voor Professionals.

De cursuslocatie, cursusdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlinda van Dam, info@rmu.nu of 0318-543030.

AANMELDEN VOOR CURSUS
Ik ben lid van de RMU
Speciaal dieet of vegetarisch? Wij proberen daar rekening mee te houden.
Indien van toepassing
Ik volg de cursus
Ja, ik stem in met de cursusvoorwaarden
Privacy
Delen