Onderhandelen vanuit Gemeenschappelijk Belang

Datum (van/tot)

2 dagen | datum op aanvraag

Tijd

09:00 - 16:30 uur

Locatie

RMU, Plesmanstraat 68 te Veenendaal

Soort

Cursus

Prijs

€ 780, leden ontvangen € 140 korting (BTW-vrij)

Omschrijving

Doelstelling: in de training Onderhandelingsvaardigheden vanuit Gemeenschappelijk Belang gaat het om het behalen van optimale zakelijke resultaten en het ontwikkelen van blijvende samenwerkingsrelaties met de ander. Uit onderzoek is gebleken dat succesvolle onderhandelaars niet hun onderhandelingspositie centraal stellen, maar de belangen van beide onderhandelingspartijen als uitgangspunt nemen bij het onderhandelingsproces. Effect hiervan is dat recht wordt gedaan aan het belang van beiden en er voor de langere termijn een basis voor samenwerking ontstaat.

Wat leert u?
Na de training:
• Hebt u beter inzicht in de belangen (winst en results) die bij de verschillende partijen in en buiten uw
   organisatie spelen en hoe u daar in uw onderhandelingsaanpak mee om kunt gaan.
• Kent u het onderscheid tussen positioneel en belangenonderhandelen.
• Bent u in staat via de methode van belangenonderhandelen tot langdurige resultaten te komen.

Resultaat is een zelfbewust profiel bij uw onderhandelingspartner. Deze uitstraling bereikt u door oog te hebben voor de belangen van de ander, deze expliciet te benoemen, maar ook uw eigen belang in te brengen.
U herkent manipulaties en onderhandelingstrucs, benoemt deze en komt doordat u de regie in het onderhandelingsproces houdt tot eenduidige, professionele samenwerking.

Doelgroep
MT leden, Medewerkers, or-leden, HRM-adviseurs et cetera, die op grond van hun rol regelmatig met klanten, trainingsinstituuts, directie, management of bestuurder moeten onderhandelen.

Voorkennis: voor deze training heeft u geen specifieke voorkennis of ervaring nodig. Wel is het van belang dat u regelmatig vanuit uw rol tot onderhandelingsresultaten dient te komen.

Inhoud van de training
Voorbereiding: ter voorbereiding krijgt u als deelnemer een vragenlijst opgestuurd waarin u gevraagd wordt naar uw specifieke leerwensen en casuïstiek uit uw eigen werkpraktijk. De trainer gebruikt deze informatie om het programma optimaal af te stemmen op ieders leerwensen.
In deze tweedaagse training krijgt u inzicht in de principes van onderhandelen en oefent u met het toepassen van onderhandelingstechnieken. Accent ligt op het assertief en sturend optreden binnen het onderhandelingsproces. Een goede eigen doelbepaling, een goede scheiding van zaak en relatie, evenals een duidelijke grensbepaling, helpen u tot resultaat te komen.

Wij werken tijdens de training bij voorkeur met casussen uit uw eigen werkpraktijk. U wordt van tevoren dan ook nadrukkelijk uitgenodigd cases per mail in te brengen.

Uitgesplitst naar thematiek besteden wij aandacht aan:
• positioneel onderhandelen versus belangenonderhandelen
• taart groter maken
• onderscheid tussen gemeenschappelijk, verschillend en tegengesteld belang
• beste optie zonder overeenkomst (bozo)
• omgaan met impasses
• balans tussen relatie en zakelijk belang

Dag 1, focussen op belangen
• kennismaking, doel, werkwijze en programma van de training
• oefening: win as much as you can
• onderhandelingsopdracht 1
• inleiding positioneel versus belangenonderhandelen
• oefening gemeenschappelijke, verschillende, tegengestelde belangen
• onderhandelingsopdracht 2
• fasen van het onderhandelingsproces

Dag 2, sturen op resultaat
• onderhandelen met meerdere partijen
• onderhandelingsopdracht 3
• omgaan met impasses
• opdracht ombuigen van weerstanden
• oefening: grondtransacties
• conclusies en persoonlijk actieplan

Dit programma geeft u een globaal overzicht. De trainer stemt het programma per keer verder af op de leerwensen uit de groep.

Informatie
De training beslaat in totaal 2 losse dagen. Op de eerste dag ondervindt u hoe belangrijk het is op belangen te focussen en zo onderhandelingsruimte te creëren. Op de tweede dag ligt de nadruk op het toewerken naar een door beide partijen gedragen resultaat. Vooral uw regievoering in het proces komt aan de orde.

Werkvorm: klassikaal en in subgroepen, waarbij oefenen met eigen casussen centraal staat.

Trainingsinstituut: People Plus Human Development.

De prijs is inclusief alle hand-outs en uit te reiken literatuur.

Deze cursus kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

AANMELDEN VOOR CURSUS
Ik ben lid van de RMU
Speciaal dieet of vegetarisch? Wij proberen daar rekening mee te houden.
Indien van toepassing
Ik volg de cursus
Ja, ik stem in met de cursusvoorwaarden
Privacy
Delen