OR en personeelsbeleid

Datum (van/tot)

1 dag | datum in overleg

Soort

In company cursus

Prijs

Op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

Omschrijving

De or is de vertegenwoordiger van het personeel. De raad heeft belangrijke advies en instemmingsbevoegdheden als het gaat om personele wijzigingen. Welke mogelijkheden heeft de or om hierin invloed uit te oefenen en op welke wijze wil de raad dit daadwerkelijk gaan invullen? Hierbij gaat het ook om kennis te vergroten over een aantal basale aspecten van personeelsbeleid. Wat is een cao? Welke rechten en plichten heeft het personeel. Wat is eigenlijk goed personeelsbeleid? Wat is de rol van de vakbonden?

Onderwerpen:
• Personeelsbeleid: wat is dat?
• Basisprincipes van Strategische Personeelsplanning (SPP).
• Beoordelen personeelsbeleid in de eigen organisatie.
• Bevoegdheden van de or inzake personeelsbeleid. 
• Enkele hoofdpunten uit de cao's. 
• Hoe als or ermee aan de slag te gaan: prioriteiten/plan van aanpak. 

Trainingsinstituut en trainer: Talent Support, Gert van Dongen.

De cursuslocatie, cursusdata en -tijden zijn variabel te bepalen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerlinda van Dam, info@rmu.nu of 0318-543030.

Delen