Or-congres | Goed bij de Tijd

Datum

1.11.2018

Tijd

10.00 uur - 16.30 uur, inloop vanaf 9.30 uur

Locatie

Driestar Hogeschool, Gouda

Soort

Algemeen

Prijs

gratis voor RMU-leden, niet-leden betalen 50 Euro per persoon, per factuur

Omschrijving

 

Werkdruk zet toekomst bedrijf op het spel
door Maurits de Ruiter

In organisaties is altijd wat aan de hand, maar de werkdruk is sinds de opkomst van de computer alleen maar toegenomen. Ondernemingsraadleden zelf ervaren vaak nog extra werkdruk, zeker als werk voor de ondernemingsraad onvoldoende gecompenseerd wordt. De WOR én Arbowet geven juist aan de ondernemingsraad een prominente rol in het creëren en handhaven van goede arbeidsomstandigheden. En niet voor niets: gemotiveerde en inzetbare medewerkers bepalen de toekomst van jouw organisatie, en werkdruk is daarbij nadelig zowel voor medewerker, als organisatie én klant. Door deze lezing worden we bewust van de gevolgen van de werkdruk en de noodzaak om hier als ondernemingsraad iets mee te doen. ‘Zoveel als in zijn vermogen ligt’, zoals art. 28 WOR het uitdrukt.

Gezond roosteren
door Coen van Limborgh

Medewerkers die regelmatig op ongewone uren werken, worden geconfronteerd met een druk op hun leefritme. Zij voegen hun sociale en gezinsleven naar hun afwijkende werktijden en het rooster beïnvloedt hun dag/nachtritmiek. Deze verstoorde ritmiek heeft gevolgen voor de alertheid van werknemers, en op termijn ontstaan ook gezondheidsrisico’s. Een goede leefstijl helpt om deze risico’s te beperken, maar de oorzaak ligt natuurlijk in de kenmerken van roosters/werkpatronen. In zijn bijdrage geeft Coen van Limborgh een aantal vuistregels voor ergonomisch roosteren en gaat hij met de deelnemers in gesprek over onderzoek dat aan die vuistregels ten grondslag ligt. Roosters en werktijden worden op bedrijfs- of afdelingsniveau vastgesteld. Daarom regelt de wet dat ondernemingsraden instemmingsrecht hebben over roosters. Na deze bijdrage heeft u een basis om met medewerkers en werkgevers mee te denken over verstandige oplossingen voor de inzetplanning. Verstandig betekent in dit verband dat een weloverwogen balans wordt gezocht tussen belangen van betrokkenen.

Workshop 1 door Maurits de Ruiter

Van werkdruk naar werkplezier Je gaat als ondernemingsraad het bedrijf nooit perfect maken, maar de werkdruk aanpakken is kansrijk als de ondernemingsraad er een speerpunt van maakt. In deze workshop doorloop je 4 stappen, die resulteren in een concept-initiatiefvoorstel dat in de eerstvolgende vergadering formeel gemaakt kan worden. Je ontvangt het stappenplan op papier om in te vullen, plus een model initiatiefvoorstel. Afwisselend werken we plenair en in een tweetal of individueel.

Workshop 2 door Annette Terpstra

Actualiteiten rondom wet & regelgeving In deze workshop denken we na over actualiteiten rondom het medezeggenschapsrecht en het arbeidsrecht. We kijken naar de ontwikkelingen na drie jaar WWZ. Hoe staat het arbeidsrecht er voor? Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe privacywet? We kijken ook naar de toekomst. Welke wetvoorstellen komen er aan en wat zijn de gevolgen voor een ondernemingsraad? Denk hierbij aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, het Wetsvoorstel uitbreiding kraamverlof en het wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof. Doel van de workshop is om nieuwe en nuttige dingen te horen voor de praktijk van alle dag. Daarom is er genoeg gelegenheid voor interactie en uw eigen vragen.

 

Workshop 3 door Jacco de Koning

Or-lidmaatschap in Bijbels perspectief We geloven dat Gods Woord richting geeft op alle terreinen van ons leven, dus ook in ons werk als or-lid. Samen denken we na welke lessen we uit de Bijbel kunnen leren en we gaan met elkaar in gesprek wat dit voor ons kan betekenen. De workshop is geslaagd wanneer we met elkaar een helder beeld hebben van wat we uit de Bijbel kunnen leren over or-werk én als we dit in de praktijk vormgeven. Over het eerste kunnen we samen hebben. Dat is hopelijk voor u een stimulans om het ook in de praktijk te brengen. We mogen alvast weten dat we hier niet alleen voor staan. Met Gods hulp kán het ook.

Aanmelden

Persoonlijke gegevens
RMU-lid
Gegevens organisatie waar u werkzaam bent
Mijn functie in de OR is
Workshop
Voorkeur workshopkeuze 1
Voorkeur workshopkeuze 2
Alleen van toepassing als uzelf en de organisatie waar u werkt geen RMU-lid zijn
De kosten voor rekening van
Overige
Ik geef toestemming om mijn contactgegevens door te geven aan andere deelnemers (i.v.m. bijv. carpoolen)
Privacy
Delen