Studiedag 'De toekomst van de zorg'

Datum

27.11.2019

Datum (van/tot)

14.00 uur - 20.00 uur

Locatie

Zalencentrum 'de Parel', Hardinxveld - Giessendam

Soort

Algemeen

Omschrijving

 

Studiedag 'De toekomst van de zorg'

Op woensdag 27 november organiseert de sector Gezondheidszorg & Welzijn een studiedag voor werkers in zorg en welzijnsector. Het thema van deze dag is 'De toekomst van de zorg'.
Naast de hoofdlezing kunt u twee workshops volgen. En natuurlijk is er volop gelegenheid om andere zorg- en welzijnwerkers te ontmoeten.

De hoofdlezing 'Goede zorg tot de vierde macht' wordt verzorgd door de heer L. (Laurens) van der Tang, directeur van Philips VitalHealth.

Hoofdlezing 'Goede zorg tot de vierde macht'
Bij goede zorg wordt de zogenaamde ‘quadruple aim’ nagestreefd: betere uitkomsten, lagere zorgkosten, hogere patiënttevredenheid, en meer werkvreugde bij zorgverleners. De theorie is dat innovatie en toepassing van slimme technologie een grote bijdrage levert om deze vier vliegen in een klap te slaan. Tot op heden lukt dat echter maar beperkt. De praktijk blijkt weerbarstig. Zorginstellingen worstelen vooral met personeelstekorten, toenemende regeldruk, financiële tekorten, toenemende concurrentie, en zorggebruikers die steeds hogere eisen stellen.
Hoe kan het dan wel? Zijn er goede aanstekelijke voorbeelden? En wat betekent dit voor christelijke zorg?"

Workshop

   Workshop door

Workshop 'Technologie en ethiek in de zorg; morele dilemma’s in beeld'

Technologische vernieuwingen in de zorg; ze zijn niet te stuiten. Van elektronische patiëntendossiers, geavanceerde diagnostische- en behandelmethodes tot aan leefstijlmonitoring en zorgrobots. Het is duidelijk dat aan elke technologische vernieuwing voor- en nadelen kleven. Leefstijlmonitoring in de woning van mensen met dementie bijvoorbeeld, wordt door mantelzorgers vaak als positief ervaren omdat het hun een zekere rust geeft dat er zicht op hun naaste is ook als er niemand aanwezig is. Maar wat doe je als de cliënt zelf het als een inbreuk op zijn of haar privacy ervaart? Mag je in dat geval ondanks de bezwaren van de cliënt toch een dergelijk systeem installeren en gebruiken?

In deze workshop brengen we dergelijke dilemma’s rond de toepassing van technologie in de dagelijkse zorg in beeld; waar loop je als medewerker in de zorg tegenaan? Vervolgens bespreken we één aansprekende casus met behulp van de dilemmamethode van Reliëf. Deze methode helpt om gezamenlijk, stap voor stap voor een concreet moreel dilemma oplossingsrichtingen te bedenken.

 

Ir. Iepie Kroese, trainer ethiek en zingeving bij Reliëf.

Workshop 'Stress en werkdruk in de zorg'

Stressklachten: wie heeft er nog nooit mee te maken gehad? Als werker in de zorg werk je op dynamisch terrein; je hebt te maken met werkgevers, andere werknemers, geldverstrekkers, cliënten en patiënten. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. En dat maakt je als werker in de zorg ook kwetsbaar. Over die kwetsbaarheid willen we het in deze workshop met elkaar hebben: wat zijn stressveroorzakers (stressoren), hoe kunnen we onze eigen stressoren in kaart brengen en hoe kunnen we er mee omgaan?

 

Suzanne den Breejen, psycholoog bij stichting de Vluchtheuvel in Dordrecht. Participeert in bestuur van Stichting de Oase en verricht vrijwilligerswerk voor Stichting Adullam en de kerk.

Workshop 'Agressie in de zorg'

Agressie in de zorg neemt toe. Niet alleen daar waar zorgmedewerkers het verwachten, zoals de psychogeriatrie, gehandicaptenzorg of psychiatrie. Volgens het CBS is de stijging van geweldsincidenten juist in ziekenhuizen het grootst. Ook op huisartsenposten komen medewerkers steeds vaker in aanraking met agressie. Agressie in de breedte van de gezondheidszorg dus.
In de workshop ‘Agressie in de zorg’ draait het vooral om bewustwording en exploratie. Er worden achtergronden geschetst van agressie, uitingsvormen en hoe met dit probleem omgegaan kan worden. Door interactieve werkvormen wordt de koppeling gemaakt met uw eigen zorgpraktijk.

 

Pieter Bakker, docent psychiatrie en omgangskunde het Hoornbeeck College te Rotterdam. Daarvoor verpleegkundige bij Delta Psychiatrisch Centrum.

Workshop 'De toekomst van palliatieve zorg'

De overheid lanceerde in 2014 het Nationaal Programma Palliatieve Zorg.

In de periode  2014-2020 wordt ruim 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de palliatieve zorg in Nederland. De palliatieve zorg moet hiermee op een hoger niveau komen. Het doel is dat mensen en hun naasten in hun laatste levensfase op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften, waar en wanneer zij dat wensen.

Het is bijna 2020. Wat is er terecht gekomen van de hoge ambities? Wat betekent dit voor de mensen op de werkvloer? We gaan dit gezamenlijk bespreken en onze ervaringen met elkaar uitwisselen.

 

 

 

 

Gery Heijstek, gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg bij RST Zorgverleners. Hiervoor Oncologieverpleegkundige in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede.

 

Programma

14.00 uur:   Inloop met koffie/thee
14.30 uur:   Opening en hoofdlezing
15.30 uur:   Vragenronde
15.45 uur:   Pauze
16.15 uur:   Workshopronde 1
17.15 uur:   Diner
18.15 uur:   Sluiting diner
18.30 uur:   Workshopronde 2
19.30 uur:   Plenair afsluiten
20.00 uur:   Koffie

Overige informatie

Datum: woensdag 27 november 2019
Tijd: 14.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum ‘De Parel’, Talmastraat 9, 3371 VG Hardinxveld-Giessendam
Kosten: Leden RMU: 30 euro, niet leden: 40 euro
Accreditatie: Accreditatie voor het V&VN-register wordt aangevraagd.

Delen