Afbouw

maart 2018

Principeakkoord cao Afbouw

De partijen bij de cao Afbouw hebben op 16 maart 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. De cao Natuursteen zal nu ook in de cao Afbouw worden opgenomen. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 juli 2018: 3% structureel over het garantieloon en 1% structureel over het gedeelte van het overeengekomen loon boven het garantieloon;
  • Per 1 januari 2019: 1,5% structureel;
  • Per 1 mei 2019: 1,5% structureel.


Toeslagen
Per 1 juli worden de volgende toeslagen en vergoedingen verhoogd:

  • Reiskostenvergoeding: van €0,19 naar €0,20 per km;
  • Kledingtoeslag: van €1,29 naar €1,33 per gewerkte dag;
  • Gereedschapstoeslag: van €0,70 naar €0,72 per gewerkte dag;
  • Vakbondscontributie: van €50,- naar €60,- per jaar.

Overige afspraken

  • Per jaar is een budget van €600.000 voor duurzame inzetbaarheid afgesproken. In 2018 worden drie experimenten gestart met betrekking tot duurzame inzetbaarheid.
  • In de cao is een 80/90/100-regeling opgenomen. De werknemer die voor de pensioenleeftijd dreigt uit te vallen krijgt de mogelijkheid om 80% te gaan werken. Daarvoor ontvangt de werknemer 90% loon met een pensioenopbouw van 100%. De ingangsleeftijd voor deze regeling is nu 55 jaar. Per 1 juli 2018 wordt dit 57 jaar.
  • De mogelijkheid om het dagvenster uit te breiden wordt verlengd. Voorheen was dit mogelijk tot 20.00 uur. Dit wordt 22.00 uur. Belangrijk is dat uw instemming hiervoor is vereist.


Hier vindt u de volledige tekst van het principeakkoord.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen