Terug naar Agenda

Livestream Algemene Ledenvergadering RMU

We willen vanwege de geldende overheidsmaatregelen de algemene ledenvergadering 2020 digitaal aanbieden in de vorm van een webinar.

Naast het huishoudelijk gedeelte willen we u vanuit de RMU onder andere een inkijkje geven in ons werk en in wat Covid-19 voor ondernemers kan betekenen.

Aanmelden is verplicht, er is een maximum van 100 deelnemers dat aan dit webinar kan deelnemen.

Programma

13.30u Opening bijeenkomst en toelichting op het programma
13.45u Toelichting Jan Kloosterman op wat de RMU voor u doet in Covid19-tijden
14.00u

Huishoudelijke vergadering. Toelichting op de stukken hier beschikbaar zijn:

14.30u Vertrek en benoeming Raad van Toezicht
14.40u Felicitatie aan jubilarissen
14.50u Social Media, u en de RMU
14.55u Interview ondernemers
15.20u Afsluiting Algemene Ledenvergadering 2020