Terug naar Agenda

OR-congres

Hartelijk welkom op het congres voor OR-leden op D.V. donderdag 29 september in Het Baken, te Woerden. Het congres duurt van 9.30 tot 16.30 uur.

Het thema van deze dag is Ondernemingsraad in balans.

De dag is onderverdeeld in een hoofdlezing en diverse workshops. In het ochtendprogramma starten we met een lezing over leiderschap, door Jan Kloosterman. Daarna begint de eerste workshopronde. Na de lunch zijn er nog twee workshoprondes.  

U kunt zich dus voor 3 workshops inschrijven. Hieronder vindt u de verschillende keuzes en het aanmeldingsformulier. We zien uw inschrijving graag tegemoet!

Het congres is gratis voor OR-leden, ook voor niet-leden waarvan zijn/haar werkgever RMU-ondernemerslid is. Van niet-leden vragen we een bijdrage € 50,- per persoon voor deelname. 

Toelichting workshops:

Workshop 1 - Wet en regelgeving
Sprekers: Bert van de Bosch en Mel Blonk, juristen RMU

In deze workshop willen we u bijpraten over de laatste veranderingen in de wet- en regelgeving. Wat is er veranderd en wat betekent dat voor u als OR-lid?

Workshop 2 - Jaarrekeningen lezen
Spreker: Sipke Noordam, Van Schaik & Noordam

Het lezen van jaarrekeningen. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

 • De boekhoudkundige basis van een jaarrekening.
 • Welke verklaringen kunnen worden afgegeven?
 • Hoe leer ik tendensen herkennen in de jaarrekening.
 • Het belang van grondslagen en toelichtingen.

Workshop 3 - Het ideale OR-team
Spreker: Wilfred Vollbehr, CHE Transfer

Als OR-lid heb je wel gekozen voor de OR, maar niet voor je mede-OR-leden. Een OR wordt in zekere zin willekeurig gevormd door verkiezingen. Dat betekent dat je met mensen vanuit verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en temperamenten bij elkaar gezet wordt. Dat kan soms leiden tot spanningen binnen de OR en het is nodig om hierin een balans te vinden en eventuele conflicten goed op te lossen.

Maar de verschillen kunnen ook voordeel opleveren. Zoals je in een voetbalteam verschillende rollen hebt (verdedigers, aanvallers, één keeper), zo heb je dat in een OR ook. Om effectief als OR op te treden, is het van belang dat je goed samenwerkt en als het ware een echt team vormt. Het is belangrijk om dat van elkaar te weten en er gebruik van te maken. Benut de verschillen!

In deze workshop gaan we na wat er komt kijken bij het vormen van een goed team en wat dit voor de OR-praktijk betekent. Er worden handvatten gegeven om binnen je eigen OR met teamvorming aan de slag te gaan.

Workshop 4 - Pensioenen en de rol van de OR daarbij
Spreker: Wim Houtekamer, Houtekamer-Noordzij

Het wordt een interactieve workshop over pensioenen. Hierbij zullen de volgende zaken de revue passeren en per onderwerp prikkelende stellingen geponeerd worden. We bespreken dit met elkaar vanuit werkgevers- en werknemersperspectief.

 • Verschil in pensioenregelingen, zoals middelloon en beschikbare premieregelingen.
 • Verschil in pensioenuitvoerders, zoals bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen, algemene pensioenfondsen verzekeraars en premiepensioeninstellingen.
 • De mogelijkheden met de moderne beschikbare premieregelingen.
 • Manieren van pensioencommunicatie.
 • Ontwikkelingen in prijsstelling verschillende pensioensoorten en manieren van pensioencompensatie.
 • Hoe loopt het ideale pensioentraject?
 • Ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord.
 • Duurzame inzetbaarheid en de pensioenregeling en andere arbeids-voorwaarden zoals scholing, fitheidsprogramma’s, ziekteverzuimverzekering, WIA/WGA-verzekeringen.

Aanmelden en workshopkeuze

{{ errors.first("field_982") }}
{{ errors.first("field_983") }}
{{ errors.first("field_984") }}
{{ errors.first("field_985") }}
{{ errors.first("field_994") }}
{{ errors.first("field_988") }}
{{ errors.first("field_996") }}
Workshopkeuzes
{{ errors.first("field_990") }}
{{ errors.first("field_990") }}
{{ errors.first("field_990") }}
{{ errors.first("field_990") }}
{{ errors.first("field_991") }}
{{ errors.first("field_991") }}
{{ errors.first("field_991") }}
{{ errors.first("field_991") }}
{{ errors.first("field_992") }}
{{ errors.first("field_992") }}
{{ errors.first("field_992") }}
{{ errors.first("field_992") }}
{{ errors.first("privacy") }}