Terug naar Agenda

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit | OR

Tijdsduur 1 dag
Locatie  in overleg
Prijs  op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

 

Wat kunt u in deze cursus verwachten?

Gezond en wel doorwerken tot aan het pensioen, daar zou elke OR wel aan bij willen dragen. Deze 1-daagse cursus geeft OR-leden handvatten om duurzame inzetbaarheid af te bakenen en het verschil tussen het huidige en gewenste organisatiebeleid zichtbaar te maken. En wat is het verband met arbo- en verzuimbeleid? Speciale aandacht voor mentale, fysieke en sociale veerkracht (vitaliteit) als sleutel voor toekomstbestendig beleid. Door opties te ontwikkelen die de vitaliteit activeren en inzetbaarheid faciliteren, neemt u concrete voorstellen mee naar de beslistafel van de bestuurder.

Wat leert u?

  • Een analyse te maken van wat uw organisatie nu al aan het duurzame inzetbaarheid doet;
  • Wat is verantwoordelijkheid van werkgever (zorgplicht), en wat van werknemer (eigenaarschap)?;
  • Manieren om bewustwording te kweken en vitaliteit te faciliteren;
  • Inhoud te geven aan de stimulerende taken van de OR volgens artikel 28 WOR;
  • Inzetbaarheidsbeleid een impuls te geven met onderbouwde initiatiefvoorstellen;
  • Beslagen ten ijs te komen voor de overlegvergadering met de bestuurder.

Trainingsinstituut en trainer: Eques Consult, drs. M. de Ruiter.

Maatwerkcursus
Deze cursus kan ook als maatwerkcursus gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Neem contact met ons op voor meer informatie