Terug naar Agenda

Pensioenregeling en OR

Tijdsduur 1 dagdeel
Locatie  in overleg
Prijs  op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

 

Wat kunt u in deze cursus verwachten?

Pensioen is op dit moment actueel, maar wel complex. Het is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en er gaat veel geld in om. Nu de overheid vanaf 2015 de fiscale mogelijkheden voor pensioen verder heeft beperkt, zullen veel pensioenregelingen zijn aangepast.

Om een goed oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de huidige pensioenregeling, moet u toch wel de ‘basics’ van pensioen kennen. Dit is temeer van belang nu de werkgever jaarlijks met de OR in overleg moet treden als het gaat on de indexatie van de pensioenaanspraken.

In de cursus ‘Pensioenregeling en OR’ wordt u op een heldere manier bijgepraat, zodat u weet wat een goed pensioen inhoudt, wat een medewerker met zijn pensioen kan en hoe de communicatie over pensioen kan worden verbeterd.

Wat leert u?

  • U hebt na afloop een duidelijk inzicht in de positie van de OR als het gaat om de arbeidsvoorwaarden pensioen.
  • U weet ook welke informatieverplichting de werkgever heeft richting OR.
  • Ook weet u wat de belangrijkste pensioensystemen zijn in Nederland.
  • U hebt meer zicht op de ontwikkelingen rond AOW- en pensioenleeftijd.
  • U krijgt duidelijkheid over de ‘ins en outs’ van het pensioencontract met de verzekeraar.
  • U weet wat de belangrijkste items zijn als het gaat om (een wijziging van) uw pensioenregeling.

Doelgroep: voor leden van ondernemingsraden met een eigen, verzekerde pensioenregeling.

Trainingsinstituut en trainer: MDH Advies, Maarten de Haan.

Maatwerkcursus
Deze cursus kan ook als maatwerkcursus gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Neem contact met ons op voor meer informatie