Terug naar Agenda

Coaching onderwijs

Datum in overleg
Dagindeling 4 - 8 gesprekken
Locatie in overleg
Prijs (excl. BTW) € 100 per gesprek, leden ontvangen 15% korting
per gesprek

 

Wat kunt u in deze training verwachten?

Het onderwijs is boeiend. Het onderwijs is uitdagend. Het onderwijs is ook intensief! De werkdruk is hoog en de zorgproblematiek neemt toe. Wat heeft u nodig om goed te kunnen functioneren? Heeft u behoefte om even van een afstandje naar uw werk te kijken? Bent u er aan toe om tijd te nemen voor uzelf? U krijgt bij mij tijdens de coachingsgesprekken de gelegenheid om tot rust te komen, uzelf en uw werkomgeving kritisch te bekijken en te zien hoe u vervolgens een nieuwe weg kunt inslaan die perspectief biedt.

In de begeleiding is er sprake van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één relatie. Bij aanvang van het coachingstraject stellen wij gezamenlijk een persoonlijk plan op maat vast, waarin heel concreet een aantal doelen worden opgesteld. Tijdens de coaching gaan we gericht aan deze doelen werken met als doel ontwikkeling en verbetering.

Inhoud van het traject
Een coachingstraject start met de vaststelling van concrete doelen. In de gesprekken met de coach staan uw ontwikkelvragen en ervaringen centraal. Tijdens de gesprekken zullen diverse werkvormen gebruikt worden. U wordt gevraagd om voor iedere sessie input te leveren dat als startpunt van het gesprek zal dienen.

Wat leert u?
Aan het einde van een traject zijn de door u gestelde doelen bereikt. Daarnaast bent u in staat om ‘met een andere blik’ naar nieuwe situaties te kijken en op een passende manier te handelen.

Doelgroep
PABO-studenten, leerkrachten uit het primair onderwijs, docenten uit het voortgezet onderwijs.

Voorkennis
Voor dit traject heeft u geen specifieke voorkennis nodig.

Aantal gesprekken en locatie
Een coachingstraject bestaat uit meestal uit 4 tot 8 gesprekken. Een gesprek duurt 1 uur en zal 1x per 2 weken plaatsvinden. In onderling overleg wordt gekozen voor een passende gesprekslocatie.

Trainingsinstituut: Paulcoacht, Coaching & Supervisie.

Neem contact met ons op voor meer informatie