Terug naar Agenda

De or in (de) ontwikkeling

Datum datum op aanvraag
Dagindeling 1 dag, van 9.00u tot 16.30u
Locatie RMU, Plesmanstraat 68 te Veenendaal
Prijs (excl. BTW) € 400, leden ontvangen 15% korting

 

Wat kunt u in deze training verwachten?

Deze trainingsdag is bedoeld voor een ingewerkte OR en OR-leden, die niet alleen een update op onderwerpen willen hebben (ochtendprogramma), maar ook hun pro-activiteit en adviesvaardigheden op een hoger plan willen brengen (middagprogramma). De ‘producten’ van de OR draaien immers allemaal om advies geven: advies (art.25 WOR), dwingend advies (=instemmingsrecht, art.27) en ongevraagd advies (=initiatiefrecht, art.23). Omdat adviseren pas kan op basis van een realiteitstoets, analyseert u ook de sterktes en zwaktes van uw organisatie.

Wat leert u?

  • Update arbeidsrecht: verschil in het ontslagrecht tussen de oude Wet werk en zekerheid (WWZ) en de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1-1-2020.
  • Arbo-cyclus (RI&E en Plan van Aanpak) bewaken: voldoet uw organisatie inmiddels aan de wijzigingen in de Arbowet per 1-1-2017, zoals een jaarlijks vierhoeksoverleg tussen bestuurder-preventiemedewerker-OR-bedrijfsarts om preventie van verzuim te bespreken?
  • Corporate governance: is uw OR 100% ‘in positie’ in de driehoek bestuurder – OR - Raad van Toezicht/Raad van Bestuur; zo niet, dan onderzoeken we hoe de OR eerder of meer betrokken kan worden in de besluitvorming.
  • Sterkte / zwakte analyse van de organisatie maken, ter onderbouwing van verbetervoorstellen.
  • Schrijven van een initiatiefvoorstel.
  • Enthousiast presenteren van dit initiatiefvoorstel aan de bestuurder in een nagespeelde overlegvergadering; u gaat naar huis met een concreet initiatiefvoorstel!
  • Tips van de trainer om het initiatiefrecht met succes toe te passen.

Trainingsinstituut en trainer: Eques Consult, drs. M. de Ruiter.

Deze training kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Neem hiervoor contact met ons op.

Neem contact met ons op voor meer informatie