Terug naar Agenda

Personeelsbeoordeling en functioneringsgesprekken

Datum 3 oktober 2023
Dagindeling 1 dag, van 9.00u tot 16.00u
Locatie RMU, Plesmanstraat 68 te Veenendaal
Prijs (BTW-vrij) € 385, leden ontvangen 15% korting

 

Wat kunt u in deze training verwachten?

Het beoordelen van de ene mens door de andere komt elke dag voor. Mensen nemen elkaars gedrag waar, interpreteren dat en trekken vervolgens conclusies. Personeelsbeoordeling en het gesprek over het functioneren van medewerkers zijn niet meer weg te denken binnen organisaties.

Er zijn verschillende werkwijzen, met de daarbij behorende uitgangspunten, om het functioneren van medewerkers aan de orde te stellen en om vast te stellen of een medewerker aan de gestelde eisen voldoet. Er zijn verschillende systemen om functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn niet gelijkwaardig. Op de trainingsdag leert u waar de verschillen liggen. Hoe u meetfouten kunt voorkomen en welke valkuilen er zijn. Alles gedacht vanuit het belang van de organisatie én van de medewerker. In korte tijd doet u ervaring op in het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Er is met name aandacht voor de wijze van gespreksvoering, het oefenen in beoordelingsvaardigheden, alsmede voor de wijze waarop u, op basis van de gevoerde gesprekken, tot afspraken komt met uw medewerkers volgens de toetsbare en realistische (SMART) criteria.

Wat leert u?

  • Wat de verschillen zijn tussen beoordelings- en functioneringsgesprekken.
  • Hoe u meetfouten kunt voorkomen en welke valkuilen er zijn.
  • Hoe u op de juiste wijze een gesprek voert, uw medewerker beoordeeld en afspraken maakt volgens de SMART-criteria.
  • U doet ervaring op in het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Cursusdatum
U kunt contact met ons opnemen als u interesse heeft in deze cursus. Dan plannen wij (bij voldoende aanmeldingen) in overleg met de deelnemers een cursusdatum. 

Trainingsinstituut: CHE voor Professionals.

Deze training kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Neem hiervoor contact met ons op.

Neem contact met ons op voor meer informatie