Akzo Nobel

oktober 2017

Principeakkoord Cao Akzo Nobel

De partijen bij de cao Akzo Nobel hebben op 12 oktober een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 1 jaar, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd stijgen de lonen als volgt:

  • Per 1 juli 2017 1,75%
  • Per 1 januari 2018 0,5%

De nabetaling over 2017 is in januari 2018 terug te zien op de loonstrook.

Overig
Er zijn procesafspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid/generatiepact.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen