Bakkersbedrijf

juni 2019

De partijen bij de cao Bakkersbedrijf hebben in mei een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 16 maanden, namelijk van 1 april 2019 tot en met 31 juli 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Ambachtelijke bakkerijen:

Industriële bakkerijen:

Werkgroepen

Partijen hebben verder afgesproken om tijdens de looptijd van deze cao vier werkgroepen te installeren. Zij zullen voor een volgende cao voorstellen formuleren op het terrein van:

  1. Maatwerk & Flexibiliteit
  2. Duurzame inzetbaarheid
  3. Imago & Instroom
  4. Creëren van een Communicatieplatform voor de branche.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat is al voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. De leden hebben ingestemd met het bereikte resultaat. Daarmee is deze cao van kracht. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen