• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Banden- en wielen

januari 2018

Principeakkoord cao banden en wielen

De partijen bij de cao Banden en Wielen hebben op 22 december 2017 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 14 maanden, te weten van 1-1-2018 tot en met 28 februari 2019.

Lonen
De lonen en de feitelijke salarissen worden als volgt verhoogd:

  • Per 1 maart 2018 2,5%
  • Per 1 februari 2019 1,5%

Generatiepact
Vanaf april 2018 wordt het generatiepact ingevoerd, waarmee medewerkers vanaf 60 jaar 20% minder kunnen gaan werken, tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw.
Zie de tekst van het akkoord voor de verdere afspraken.

Ontwikkelvouchers
Als pilot worden 100 vouchers van €500,- beschikbaar gesteld voor werknemers (bij bedrijven die afdragen aan het sociaal fonds). Doel is om medewerkers de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen op drie deelgebieden: Inzetbaarheid, Vitaliteit en Ontwikkeling.

Overige afspraken

  • Het scholingsverlof wordt omgevormd naar inzetbaarheidsdagen. De medewerker hebben het recht om 8 dagen per jaar, die gebruikt kunnen worden om te werken aan zijn/haar duurzame inzetbaarheid op dezelfde deelgebieden als benoemd bij de ontwikkelvouchers.
  • De afspraak die eerder is gemaakt met betrekking tot de reparatie van het 3e WW-jaar wordt in deze cao geeffectueerd. Streven is om dit per maart 2018 te doen. Werknemers betalen een bijdrage uit het brutoloon.


Lees hier de volledige inhoud van het principeakkoord.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.


Delen