• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Banden- en wielen

Onderhandelingsresultaat cao Banden- en Wielenbranche

De partijen bij de cao Banden- en Wielenbranche hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 18 maanden, namelijk van 1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast ontvangen de werknemers in december 2019 een eenmalige uitkering van 175 euro bruto. Tevens wordt het minimumsalaris voor APK-monteurs gelijk geschaald aan het huidige niveau van de CAO Metaal en Techniek Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Generatiepact

De afspraak uit de vorige cao over het generatiepact is voortgezet. Vanaf 60 jarige leeftijd kan de medewerker hiervoor kiezen. De keuzevrijheid hiervoor ligt bij de werknemer. Hiermee heeft hij de mogelijkheid om 80% te gaan werken, met behoud van 90% salaris en 100% pensioenopbouw.

Ontwikkelingsvouchers

Sociale partners stellen 200 vouchers van € 500,- beschikbaar voor werknemers in de branche die werkzaam zijn bij een bedrijf welke afdraagt aan het sociaal fonds voor de banden- en wielenbranche. De gedachte van het voucher: Jezelf je leven lang ontwikkelen is belangrijk om de veranderingen te kunnen blijven overzien en te plaatsen in het perspectief van je eigen mogelijkheden en ambities. Om iedereen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot persoonlijke ontwikkeling kunnen zij gebruik maken van de ontwikkelvoucher. Het voucher kan op verschillende manieren worden ingezet, o.a. op vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling. De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen