• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Beroepsgoederenvervoer

maart 2020

ONDERHANDELINGEN CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER VERLOPEN STROEF

Sinds eind november 2019 voeren de werknemers- en werkgeversorganisaties overleg om te komen tot een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer. De cao geldt voor ongeveer 159.000 werknemers in de sector. De onderhandelingen verlopen erg stroef. Na 4 onderhandelingsrondes dreigt de FNV sinds vorige week met acties. Welke soort acties is niet bekend gemaakt.

Belangrijkste geschilpunten

Het zal u niet verbazen dat met name het loon, en de verhoging van het loon een groot struikelblok in de onderhandelingen is. De werkgevers bieden een loonsverhoging van 3x 2,5% verdeeld over een periode van 3 jaar. Voor werknemersorganisaties is dat volstrekt onvoldoende. Zij willen een loonsverhoging van 5% voor 2020, en bij een langlopende cao een daarbij passende loonsverhoging.

Een ander belangrijk punt waarover gesproken wordt is de balans tussen werk en privé. Chauffeurs maken in veel gevallen structureel overuren, mede omdat volgens de werknemersorganisaties het basissalaris te laag is. Werknemersorganisaties willen dat structureel overwerk drastisch moet worden teruggedrongen.

Daarnaast willen de werkgevers het loon over een vakantiedag per ingang van 2020 berekenen inclusief 100% van de toeslagen, en deze dus niet meer aftoppen. Werknemersorganisaties vinden dit akkoord, maar vinden dat dit niet ten koste moet gaan van de loonsverhoging, omdat deze nieuwe berekening van het loon over vakantiedagen het gevolg is van wetgeving en uitspraken van rechters.

Acties en vervolg onderhandelingen

Sinds eind vorige week dreigt de FNV met acties. Wat de andere werknemersorganisaties gaan doen is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de acties er uit gaan zien. Op 12 maart staat de volgende onderhandelingsronde gepland. De RMU volgt de ontwikkelingen en de onderhandelingen, en zal u hierover op gezette tijden informeren.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben


 

oktober 2019

Cao-onderhandelingen cao Beroepsgoederenvervoer van start

De partijen bij de cao Beroepsgoederenvervoer starten volgens hun plannen in november 2019 met de onderhandelingen over een nieuwe cao. De huidige cao Beroepsgoederenvervoer loopt op 1 januari 2020 af. De cao geldt voor circa 85.000 werknemers in de sector.

Onderwerpen die door de vakbonden ter sprake worden gebracht

  • Uiteraard een loonsverhoging. FNV stelt een looneis van 5%, CNV een prijscompensatie van 2,6% plus een verhoging van 3% voor komend jaar. Klik hieronder op Lees de standpunten van de RMU om onze visie op de loonontwikkeling te lezen.
  • Terugdringen van overuren. In de sector worden heel veel overuren gemaakt, mede omdat het basissalaris laag is en er daarom met overuren toch nog een acceptabel salaris bereikt kan worden. Dit is geen gezonde situatie. Daarom willen de vakbonden een hoger basissalaris en overuren terugdringen.
  • Hieraan verbonden speelt het probleem van het chauffeurstekort. De vakbonden denk dat het hoge aantal overuren mensen mogelijk afschrikt om chauffeur te worden.
  • Tot slot is voor FNV de pensioengerechtigde leeftijd een onderwerp van discussie. FNV ziet de functie van vrachtwagenchauffeur als een zwaar beroep en wil de pensioenleeftijd vaststellen op 63 jaar, in plaats van de huidige 67 jaar.


De RMU zal de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen volgen en u informeren over belangrijke ontwikkelingen. De verwachting is niet dat er voor 1 januari 2020 al een nieuwe cao afgesproken is. Zolang er nog geen nieuwe cao is blijft de oude cao nog van kracht.

Download hier de cao Beroepsgoederenvervoer

Delen