• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Beroepsgoederenvervoer

mei 2020

Voorstel tot ingewijzigde cao Beroepsgoederenvervoer

De werkgevers bij de cao Beroepsgoederenvervoer hebben, toen de onderhandelingen voor de nieuwe cao volop bezig waren, maar de coronacrisis roet in het eten gooide, voorgesteld om de cao ongewijzigd te verlengen.

Voorstel tot verlenging

Het voorstel is om de cao tot 31 december 2020, ongewijzigd, te verlengen. Dit voorstel is met de cao-partijen besproken.

Het CNV is de enige partij geweest die tijdens die gesprekken heeft aangegeven geen voorstander te zijn van het ongewijzigd verlengen. Het CNV wil een betere vastlegging van de regeling van het vakantieloon in de cao, om rechtszaken te voorkomen en duidelijkheid te creëren. Daarnaast wil het CNV meer waardering voor het cruciale beroep van chauffeur in coronatijd. Desondanks legt het CNV de voorstellen wel voor aan de achterban.

FNV geeft aan wel een ongewijzigde verlening van de cao te willen, omdat ze van mening zijn dat het laten aflopen van de huidige cao, leidt tot verslechteringen van arbeidsvoorwaarden in de sector. Een verlenging van de cao, kan dit voorkomen.

De inhoud van het voorstel van de werkgevers wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben


 

oktober 2019

Cao-onderhandelingen cao Beroepsgoederenvervoer van start

De partijen bij de cao Beroepsgoederenvervoer starten volgens hun plannen in november 2019 met de onderhandelingen over een nieuwe cao. De huidige cao Beroepsgoederenvervoer loopt op 1 januari 2020 af. De cao geldt voor circa 85.000 werknemers in de sector.

Onderwerpen die door de vakbonden ter sprake worden gebracht

  • Uiteraard een loonsverhoging. FNV stelt een looneis van 5%, CNV een prijscompensatie van 2,6% plus een verhoging van 3% voor komend jaar. Klik hieronder op Lees de standpunten van de RMU om onze visie op de loonontwikkeling te lezen.
  • Terugdringen van overuren. In de sector worden heel veel overuren gemaakt, mede omdat het basissalaris laag is en er daarom met overuren toch nog een acceptabel salaris bereikt kan worden. Dit is geen gezonde situatie. Daarom willen de vakbonden een hoger basissalaris en overuren terugdringen.
  • Hieraan verbonden speelt het probleem van het chauffeurstekort. De vakbonden denk dat het hoge aantal overuren mensen mogelijk afschrikt om chauffeur te worden.
  • Tot slot is voor FNV de pensioengerechtigde leeftijd een onderwerp van discussie. FNV ziet de functie van vrachtwagenchauffeur als een zwaar beroep en wil de pensioenleeftijd vaststellen op 63 jaar, in plaats van de huidige 67 jaar.


De RMU zal de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen volgen en u informeren over belangrijke ontwikkelingen. De verwachting is niet dat er voor 1 januari 2020 al een nieuwe cao afgesproken is. Zolang er nog geen nieuwe cao is blijft de oude cao nog van kracht.

Download hier de cao Beroepsgoederenvervoer

Delen