• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Besloten busvervoer

december 2019

Onderhandelingsresultaat cao Besloten Busvervoer

De partijen bij de cao Besloten busvervoer hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De eerste drie loonschalen voor het rijdend personeel komen daarnaast te vervallen.

Loon bij ziekte

Afgesproken is dat de te betalen percentages voor doorbetaling bij ziekte vanaf 1 januari 2020 worden gewijzigd in 90 procent voor het eerste jaar en 80 procent voor het tweede jaar.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen