• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Betonproductenindustrie

februari 2020

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao betonproductenindustrie hebben eind vorig jaar een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. De leden van de andere vakorganisaties hebben niet ingestemd met het eindbod van de werkgever. In dit signaal leest u de mogelijke gevolgen voor deze ontwikkeling.

Stand van zaken
De betrokken vakorganisaties zullen de werkgeversorganisatie opnieuw een bericht gaan sturen. Hierin zal een responstijd van 2 weken worden opgenomen. Wanneer hier geen positieve reactie op volgt, komen er mogelijke actietrajecten. Dit kan diverse vormen aannemen. De RMU houdt de situatie voor u in de gaten en zal bij nieuws u hierover verder informeren.


november 2019

Eindbod betonproductenindustrie

Eindbod werkgevers

Betonproductenindustrie vergelijking

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben
 

Delen