• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Betonproductenindustrie

november 2019

Eindbod betonproductenindustrie

Eindbod werkgevers

Betonproductenindustrie vergelijking

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao betonproductenindustrie hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

1 jaar, van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Arbeidsduur

De arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt gemiddeld 38,5%. Volgens de vergelijking betekent dit dat er 3 ADV dagen minder opgebouwd worden. Onwerkbaar weer Van 1 november tot en met 31 maart is de werkgever bij onwerkbaar weer, na 2 wachtdagen, niet meer verplicht om salaris te betalen. Er zal dan gebruik gemaakt worden van een WW-uitkering, aangevuld door de werkgever tot 100% van het salaris.

Pensioen

In verband met de slechte situatie bij het pensioenfonds wordt nu voor de duur van de cao aantal aanspraken versoberd. Wat er precies veranderd kunt u terugvinden in het eindbod van de werkgevers en de toelichting daarop die zij geven.

In het 3e kwartaal van 2020 zou deze afspraak dan heroverwogen moeten worden. Waarbij uiteraard de situatie van het pensioenfonds op dat moment leidend zal zijn.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben
 

Delen