Bijbelstudie | dinsdag 12 november 2019

 

Waardevol

'Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen.'


Lezen: Hebreeën 2 : 5-11
Zingen: Psalm 69 : 4

Soms schaam ik me weleens voor iemand. Misschien herkent u dat wel. Even de ander kant op kijken en doen alsof ik diegene niet ken.

Paulus leert ons vandaag een beschamende les. Kent u uzelf? Kent u, uzelf echt? Uw en mijn naam is mens. Mensenkind. Een geschapen mens. Zijn waardigheid wordt boven andere schepselen gesteld. Maar wij zijn deze waardigheid verloren. Vijanden geworden van God, kwaad doende. Wat is de mens?

Maar Paulus stopt niet na het stellen van deze vraag, maar een verwonderde uitroep ‘dat Gij zijner gedenkt’. God gedenkt aan Zijn kerk, aan Zijn kerk die Hij van eeuwigheid heeft verordineerd, aan Zijn verbond dat van geen wankelen weet. Hij schaamt Zich niet hen broeders te noemen. Hij reinigt hen van zonde en wijdt hen toe aan God. Christus en de Zijnen hebben één gemeenschappelijke Vader, namelijk God. Daarom noemt Christus de gelovigen Zijn ‘broeders’.

Wie zijn Zijn broerders? De wijze? De Schriftgeleerde? De onderzoeker dezer eeuw? Nee, want er is geschreven ‘Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandige zal Ik te niet maken.’ De wereld heeft God niet gekend door wijsheid, maar het heeft God behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die geloven; Christus, den gekruisigde. Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijze beschamen zou; en het zwakke heeft Hij uitverkoren opdat Hij het sterke beschamen zou. Het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren

Wat een tegenovergesteld beeld van ons maatschappelijk denken. Gehandicapten kinderen niet meer welkom (vanuit het oogpunt van barmhartigheid). Gaan we richting een down-vrije samenleving. Het leven hier en nu moet volgens vele van onze tijdsgenoten perfect en maximaal gelukkig zijn.


Om over na te denken/ spreken:

Welk recht heeft een samenleving om mensen met een beperking af te danken, hen preventief te aborteren of te euthanaseren? (In feite telt onze samenleving allen maar mensen met een beperking en hebben we allemaal wat.)


Tip: Themabijeenkomst Waardevol op D.V. 13 november 2019

Tijdens de Week van het Leven organiseren Helpende Handen, Jemima, RD en RMU op D.V. 13 november 2019 een bezinningsbijeenkomst met het thema ‘Waardevol’. Vanuit diverse kanten zal een bijdrage gehouden worden over de zorg voor mensen met een beperking en de waarde die hun leven heeft ondanks dat de samenleving deze waarde vaak niet wil zien. Gemengd koor Preludium o.l.v. Leo Mauritz zal een muzikale bijdrage leveren.

De bijeenkomst die om 19.30 uur begint wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Oudelandseweg 50 te Woerden

Bent u lid van het V&VN kwaliteitsregister? Voor deze avond kunt u 2 overig deskundigheidsbevorderende punten registeren.

Delen