Bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven

maart 2018

Onderhandelingsresultaat cao Bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven 

De partijen bij de cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hebben op 12 maart 2018 opnieuw een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Aangezien de werkgevers niet akkoord zijn gegaan met het eerder behaalde onderhandelingsresultaat zijn de cao partijen opnieuw in onderhandeling getreden. Dit heeft geleid tot een nieuw onderhandelingsresultaat. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De looptijd van de cao is 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Eerder was dit tot 30 juni 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 juni 2018: 2,75%
 • Per 1 september: 0,5%

Het totaal aan cao-verhoging blijft dus 3,25%. Echter zal dit voor een gedeelte een latere ingangsdatum hebben.

Compensatie €150,- vervalt
Eerder is u bericht over de reisurenvergoeding die per 1 maart 2018 is aangepast. Deze aanpassing blijft van toepassing. Echter, de compensatie van €150,- vervalt. De reden hiervoor is dat de reisurenvergoeding per 1 maart 2018 ingaat. De basis van de reisuren blijft overeind.

Overige afspraken
De afspraken die verder zijn gemaakt blijven hetzelfde. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

1 maart 2018

Onderhandelingsresultaat cao bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven

De partijen bij de cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hebben op 31 januari 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een korte looptijd, van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de garantielonen als volgt verhoogd:

 • Per 1 juni 2018 3,25%

Deze loonsverhoging geldt voor het gehele jaar 2018.

Reisurenvergoeding
De reisurenvergoeding wordt (per 1 maart 2018) als volgt aangepast.

 • Chauffeur:
  • 15 minuten per dag van de totale reistijd voor eigen rekening
 • Overige werknemers:
  • 45 minuten per dag van de totale reistijd voor eigen rekening

Als compensatie voor de latere ingangsdatum van de nieuwe reisurenvergoeding ontvangt iedere werknemer een eenmalige uitkering van €150,-.

Overige afspraken

 • Er is een nieuwe flexregeling afgesproken ter vervanging van de vervallen afspraken uit de vorige cao. Details van de regeling kunt u vinden in de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.
 • Voorts zijn er vooruitlopend op een volgende CAO alvast afspraken gemaakt over de indeling van de (rooster)vrije dagen in 2018.

Hier vindt u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.


Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen