Bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven

 

juni 2019

Onderhandelingsresultaat cao Bitumineuze- en kunststof dakbedekkingsbedrijven 

De partijen bij de cao Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (verder te noemen BIKUDAK) hebben in juni een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

4-daagse werkweek

Er komen extra seniorendagen voor werknemers die 45 jaar in de sector hebben gewerkt. U hoeft daar geen dagen voor te kopen en het heeft geen invloed op uw pensioenopbouw. U heeft als werknemer daarnaast mogelijk recht op een vierdaagse werkweek. U kunt 5 jaar voor de AOW-leeftijd aanspraak maken op deze 4-daagse werkweek. Voorwaarde hiervoor is ook dat u minimaal 5 jaar zonder onderbreking in de branche werkzaam bent geweest. Voor de verdere voorwaarden leest u het onderhandelingsresultaat.

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

In artikel 14 is een lijst opgenomen van veiligheidsmaatregelen die de werkgever moet treffen en bekostigen. Dit wordt aangevuld met het volgende:

  • Zonnebril met UV-bescherming;
  • (Zonne)pet met nekflap ter bescherming tegen Uv-straling;
  • UV-beschermende werkkleding;
  • Zonnebrand.

Vakbondscontributie

Voorheen was het alleen mogelijk om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te laten verrekenen wanneer daar in de werkkostenregeling nog ruimte voor was. Deze voorwaarde is vervallen. De vakbondscontributie kunt u voortaan jaarlijks fiscaal vriendelijk bij uw werkgever laten verrekenen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen