Bouwnijverheid

april 2018

Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra

De partijen bij de cao Bouw en Infra hebben op 13 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 21 maanden, namelijk van 1 april 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen, salarissen, toeslagen en vergoedingen als volgt verhoogd:

  • Per 1 augustus 2018: 2,35%
  • Per 1 juli 2019 : 3%


Uitzendkrachten

Het verschil tussen nieuwkomers en vakkrachten is niet meer in deze cao opgenomen. Iedereen werknemer werkzaam onder deze cao is vakkracht. Dat houdt in dat alle afspraken ook voor uitzendkrachten gelden. Dit is inclusief de pensioenafspraken.

Veiligheid

Er zullen extra maatregelen worden getroffen om de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren. Daarom zijn er afspraken gemaakt over een ‘bouwspraak’. Dit zijn woorden en pictogrammen die iedereen op de bouwplaats moet kennen. Deze ‘bouwspraak’ zal door de cao-partijen worden ontwikkeld.

Flexibele AOW

De partijen bij de cao hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken om bij de overheid te pleiten voor een flexibele AOW-leeftijd. Het doel hiervan is om de AOW in te laten gaan na 45 gewerkte jaren.

Er is onderzocht of een generatiepact (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw) wenselijk is. Uit de onderhandelingen blijkt dat de invoering van deze regeling niet leidt tot verbeteringen ten opzichte van de huidige cao. Daarom is besloten deze regeling niet in de cao op te nemen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

De tekst van het onderhandelingsresultaat vindt u hier.

Meer informatie

U bent lid van de RMU. Daar zijn we ontzettend blij mee! Met elkaar maken we het mogelijk elk jaar honderden leden met vragen en problemen te ondersteunen en te helpen. Maar u weet, de RMU kan meer doen en meer betekenen als er meer leden zijn. Juist ook op organisatie- en cao-niveau. Laat de RMU groeien! Werf een nieuw lid voor de RMU! U ontvangt als dank daarvoor een VVV-cadeaukaart van 10 Euro. Meer informatie over ons lidmaatschap vindt u hier.

Voor meer informatie over uw cao kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden

Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen