• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

29 mei actiedag! Wat doet de RMU?

17 MEI 2019

De onderhandelingen tussen vakorganisaties en het kabinet en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel zitten vooralsnog muurvast. De koppeling van een nieuw pensioenstelsel aan het bevriezen van de AOW-leeftijd lijkt op dit moment het grootste struikelblok. Op 29 mei organiseren de grote vakorganisaties een pensioenactiedag. Verspreid over het land worden er vier actiebijeenkomsten gehouden. Sommige bonden roepen hun leden op te staken, andere bonden roepen hun leden niet op om te staken maar wel om de actiebijeenkomsten bij te wonen.

Wat doet de RMU?

De RMU is geen partij bij de landelijke onderhandelingen over een eventueel pensioenakkoord, omdat dit overleg plaatsvindt op het niveau van de vakcentrales. De RMU kan zich op vakcentraleniveau niet actief mengen in de discussies rondom het vastgelopen pensioenakkoord. Wat overigens niet betekent dat wij achter de schermen niet veelvuldig informeel contact onderhouden met vakorganisaties en andere partijen. Deze contacten zijn er zeker en de RMU legt zowel richting vakorganisaties, werkgevers en overheid duidelijk haar visie neer. Actievoeren gaat de RMU in dit dossier echter een brug te ver. Om van staken niet te spreken: de RMU wijst het stakingsmiddel nadrukkelijk af. Staken is ongepast, is dat altijd overigens, maar zeker ook op dit moment. Geef de onderhandelingen blijvend een kans, en dat zonder spierballentaal: geef als organisaties een goed voorbeeld.

Heeft de RMU dan geen mening over pensioenen?

De RMU zal haar leden dan ook niet oproepen om actie te voeren. Maar hebben wij dan geen mening verder? Zeker wel. Onze visie over pensioenen hebben we al een aantal jaar opgenomen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze visie komt in grote lijnen overeen met die van de vakorganisaties. Onze visie dragen we zoals gezegd actief uit bij sociale partners (werkgevers en werknemers) en bij de politiek. Op deze manier hopen we met onze standpunten invloed uit te oefenen in het publieke debat.

Kort samengevat komt de visie van de RMU op het volgende neer:

De RMU

  • hecht aan een collectief pensioenstelsel, maar is van mening dat het stelsel aan herijking toe is.
  • is voorstander van het overstappen van de doorsneepremie naar een systeem van degressieve opbouw.
  • is van mening dat het fiscale kader aangepast dient te worden
  • is voor een fundamentele herziening van de AOW-leeftijdsverhoging: een koppeling van het aantal AOW-jaren aan het aantal werkzame jaren; dat betekent dat de stijging van de levensverwachting niet 1 op 1 moet lijden tot een verhoging van de AOW-leeftijd, maar gelijk moet worden verdeeld over werkzame jaren en pensioenjaren.

De uitgebreide visie en nadere toelichting op bovenstaande punten kunt u vinden op www.rmu.nu/arbeidsvoorwaarden.  

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen