• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Aandacht voor innovatie en investeringen

03 APRIL 2014

De BV Nederland, het mkb wordt in Nederland voornamelijk gevormd door het familiebedrijf, te weten zo’n 69 procent van alle bedrijven. 2013 was wat dat betreft geen goed jaar voor familiebedrijven. In een persbericht van het CBS wordt aangegeven dat ondernemingen hun winsten in 2013 zagen afnemen. De nettowinst van niet-financiële vennootschappen daalde met 0,6 miljard tot 105 miljard euro. Het CBS schrijft de winstdaling vooral toe het gevolg van verminderde prestaties van buitenlandse dochterondernemingen. Dat heeft zeker een remmend effect op de winstontwikkeling.

Diepte-investeringen
Het gemiddeld MKB bedrijf heeft daarnaast de handrem gezet nieuwe investeringen. De focus ligt op algehele kostenbesparing gezien de geringere marges en opdrachten. Op de werkvloer zijn tijdelijke contracten beëindigd en andere saneringen gedaan en wordt aan kostenbesparing gedaan. Hoe? Via de zogenaamde flexibele schil tot ongeveer 25 procent van het personeelsbestand. De recessie en de vaste loonkosten liggen te zwaar op de maag om rendabel te blijven is het algehele gevoelen. Een mix van freelancers en ZZP-ers vult op basis van projecten en tijdelijke opdrachten de bezetting op. Hiermee is een duidelijk verband gelegd tussen enerzijds de daling van de werkgelegenheid. Anderzijds het stijgend aantal ZZP-ers (ouder dan 45 jaar) dat na ontslag in de technisch- ambachtelijke sfeer het ondernemerschap aangaat.

Innovatie
Het valt RMU ondernemers op dat MKB-ers op dit moment investeringen nog steeds zoveel mogelijk uitstellen. In de technische sector wordt op het gebied van het machinepark, via de boekhoudkundige voorziening, het hoogst nodige gedaan. Omdat de liquiditeit en winstgevendheid onder druk staan worden innovatie-investeringen uitgesteld. Daarvoor is geld nodig. Dat is moeilijk los te krijgen. Maar als het gaat om verbetering van interne processen, nieuwe teeltmethoden of een andere wijze van aansturing is het voorzichtigheid troef. Ook softwarematige verbeteringen liggen stil. De nadruk ligt zuinigheid en rendement. Echte diepte-investeringen schuiven steeds door. De pijplijn bij toeleveranciers wordt steeds langer. Een graadmeter is het niet floreren van de zakelijke advies sector, het aantal interim-opdrachten of verbetertrajecten is laag. Men klaagt steen en been. De RMU is van mening dat de balans niet moet doorslaan naar complete stilstand op het gebied van de innovatieve slagkracht. De klant is koning, maar de concurrent die wel kan innoveren wint (straks) de markt. Wellicht dat de aantrekkende export ‘de geest uit de fles krijgt’. Ook het menselijk kapitaal van de zaak heeft binden en boeien nodig. Daarvoor zou de gemiddelde MKB-er een reële risicoanalyse (scan) moeten laten uitvoeren. Want ook de instroom-doorstroom en uitstroom van medewerkers vraagt om een doordachte aanpak. Om visie en beleid.

Consumenten
Het CBS publiceert in haar persbericht ook aan dat de reële loonstijging in 2013 lager was dan de inflatie. Dat werkte niet positief op de bestedingen van huishoudens. Ook het aantal banen kromp met maar liefst 136 duizend. Wel werd er veel afgelost en door stagnatie op de woningmarkt werden minder hypotheken gesloten. Dat dit een negatieve invloed had op de bouwsector en toeleveranciers is duidelijk. Alles wordt gezet op 2014 maar de RMU hoopt dat de kurk eerder uit de fles gaat.

Jan Visser is adviseur ondernemers bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Jan Visser: reageren@rmu.nu
Delen