• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Aannemen wijziging winkeltijdenwet treurige ontwikkeling

28 MEI 2013

Een treurige ontwikkeling nu na een jarenlange strijd de Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wijziging van de Winkeltijdenwet. Tot nu toe was er nog enige terughoudendheid door de toerismebepaling. Met dit wetsvoorstel wordt de koopzondag overgelaten aan het goeddunken van de gemeenteraden. Dat zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het aantal koopzondagen in vele gemeenten, met alle gevolgen van dien.

Voor werknemers die om principiƫle redenen niet op zondag willen werken zal het moeilijker worden om een baan in de winkelsector te krijgen. Bovendien zijn de eerste tekenen er reeds dat de zondag nu als een gewone dag zal worden beschouwd, bijvoorbeeld door de toeslagen voor zondagsarbeid ter discussie te stellen. De RMU zal wat dat betreft de vinger aan de pols houden.

Winkeliers krijgen te maken met oneerlijke concurrentie, of zelfs met contractuele verplichtingen om in winkelcentra mee te gaan met de reguliere openingstijden. De RMU is dan ook verheugd dat de motie Holdijk (SGP) is aanvaard. Deze motie vraagt van de regering om een onderzoek om winkeliers te beschermen tegen contractdwang als het gaat om de zondagsopenstelling. Een brede meerderheid in de Eerste Kamer (2/3e deel) vindt blijkbaar dat dit onaanvaardbaar is. Echter, het zal nog enige tijd duren voordat duidelijk is wat dit onderzoek gaat opleveren.

Hoe dan ook, dit is een donkere dag in de wetsgeschiedenis rondom de zondag. De RMU blijft strijden voor winkeliers en voor hun personeel, maar bovenal voor de zondag als rustdag, heilzaam voor de gehele samenleving.

Reageren? Mail naar info@rmu.nu ovv Winkeltijdenwet.

Delen