• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Aanpassing Witteveenkader druppel op gloeiende plaat in pensioenopbouw

10 JUNI 2013

De marges zijn smal voor het kabinet-Rutte II en het balanceert kennelijk op een dun koord, stelt de RMU in een reactie vanmorgen vast.
Nu afgelopen vrijdag bekend is geworden dat de door het kabinet-Rutte II voorgenomen verlaging van het opbouwpercentage van 2,25% voor pensioen naar 1,75% slechts ten dele teruggedraaid wordt.
Het compromis(1,85%) is volstrekt onvoldoende om te voorkomen dat mensen straks niet veel meer dan 50% overhouden van het laatst verdiende loon, meent de RMU.

De in het sociaal akkoord gereserveerde 250 miljoen euro zijn onvoldoende gebleken om de gevolgen van het terugdraaien van een belastingvrije opbouw, die een besparing van maar liefst 2,8 miljard euro in 2017 moest opleveren, enigszins te verzachten. Het kabinet was van plan om werknemers toe te staan om van het verwachte toekomstige pensioen via hun bruto salaris jaarlijks nog maar 1,75% belastingvrij opzij te zetten.
Maar liefst twee keer heeft het ministerie van Financiën haar berekeningen, wat de gevolgen zijn van de voorgenomen hervormingen van de pensioenen, aangepast.

Dit is een teken aan de wand aldus de RMU. Een samenhangende visie van het kabinet op pensioenen ontbreekt. Het fiscale kader (ministerie van Financiën) wordt fors ingeperkt, terwijl tegelijkertijd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gewerkt aan een nieuw Financieel Toetsingskader.
Afschaffing Vut/prepensioen, van eindloon naar middelloon, jaren niet indexeren, fors korten en vervolgens een forse verlaging van de opbouwpercentages ondermijnt het vertrouwen in het Nederlandse pensioenstelsel nog verder, meent de RMU.

www.refdag.nl/nieuws/politiek/tweede_kamer_wil_snel_lagere_pensioenpremie_1_745202

Akkoord Stichting van de Arbeid | 07 06 13
www.stvda.nl/nl/sitecore/content/Subsites/StvdA/nl/Publicaties/Nota/2010-2019/2013/20130607-witteveenkader.aspx

Delen