• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Acquisitiefraude nu strafbaar

07 MAART 2016

De Eerste Kamer is recent akkoord met het wetsvoorstel dat bedrijven bescherming moet bieden tegen oneerlijke handelspraktijken en acquisitiefraude zelfs strafbaar maakt.

Een jarenlange lobby van onder meer De Fraudehelpdesk heeft er voor gezorgd dat het acquisitiebureau moet aantonen dat ze de ondernemer duidelijk en volledig hebben voorgelicht. Is de ondernemer niet duidelijk en volledig geïnformeerd, dan kan de overeenkomst worden ontbonden. Voorheen lag die bewijslast nog bij de ondernemer die met acquisitiefraude werd geconfronteerd. Doordat de fraudeur een maximale gevangenisstraf van twee jaar boven het hoofd hangt, is de hoop en de verwachting dat dit soort frauduleuze praktijken zal afnemen.

De ingangsdatum van de wet is nog niet bekend. In de afgelopen jaren heeft de RMU veel ondernemers bijgestaan in deze zaken, veelal met succes. Als leden van de RMU met deze zaken te maken krijgen, dan kan er contact worden opgenomen met een van de ondernemersadviseurs van de RMU.

Delen