• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Afschaffen minimumjeugdloon voor oudere jeugd

22 APRIL 2016

De kogel is door de kerk. Minister Asscher heeft bekend gemaakt dat de jonge mensen vanaf 21 niet langer onder het minimumjeugdloon vallen, maar worden gelijk behandeld met degenen die al 23 jaar zijn. Dit is volgens de RMU een eerste belangrijke stap om de beloning voor jongeren eerlijker te maken. Ook jongeren zijn immers hun loon waardig. En die komen er nu nog vaak bekaaid af.

Neem bijvoorbeeld een 18-jarige. Die verdient momenteel 45 % van het loon van een 23-jarige die hetzelfde werk doet. Per jaar gaat dat percentage omhoog. Maar het is moeilijk te begrijpen dat dit zo uit elkaar loopt. Dat is de reden dat met name FNV-jongeren dit hebben aangekaart. Vervolgens is dit door de politiek opgepakt en heeft minister Asscher (SZW) afspraken gemaakt met VVD en PvdA en met de sociale partners. Dit resulteert in deze eerste stap. Dat is goed nieuws. En niet alleen voor degenen vanaf 21 jaar, want ook de salarissen voor 18,19 en 20 gaan omhoog. Zo krijgen jongvolwassenen de gelegenheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen op basis van een reëel salaris. Ze moeten immers overal hetzelfde volle pond betalen als anderen, en op basis van een minimumjeugdloon is het vrijwel onmogelijk om te voldoen aan basale levensbehoeften. Zeker als ze zelfstandig wonen. Daar komt nog bij dat zeker jongeren vanaf 21 jaar veelal niet meer bezig zijn in vakantie – of bijbaantjes. Zij dragen verantwoordelijkheid binnen bedrijven, en vaak hebben ze door studie of door werkervaring een prima inbreng binnen bedrijven en organisaties. Het is belangrijk dat dit ook goed en evenredig beloond wordt.

"Prima inbreng van jongeren moet goed en evenredig beloond worden"

De RMU vindt dit een belangrijke eerste stap. Natuurlijk is er begrip voor dat de minister heeft besloten om dit in fases aan te pakken. Een directe gelijkschakeling van alle leeftijden zou een stevige por in de ribben van de arbeidsmarkt zijn. Door gefaseerd in te voeren kan de arbeidsmarkt daar beter op in spelen. Maar er is meer nodig. Ook de jeugdschalen in cao’s mogen bij de komende cao-onderhandelingen aan de orde gesteld worden. Want ook daar wordt scherp onderscheid gemaakt tussen oudere en jongere jeugd. De RMU zal dit onderwerp bij het collectieve overleg zzeker in de gaten blijven houden.

Peter Schalk is raad van bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen