• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Afscheid nemen van personeel of investeren in hun loopbaan?

11 JUNI 2020

Veel ondernemers maken zich zorgen over de toekomst. Ondanks de noodpakketten zal de economische schade van deze coronacrisis enorm zijn. Dat er een recessie en een crisis komt is zeker. Ook u zult wellicht moeten herstructureren en pijnlijke maatregelen moeten nemen om de continuïteit van de onderneming te ondersteunen.

Een nieuw normaal rondom arbeid en beroep is nodig

Voor de werknemers is het verliezen van hun baan een zware klap. Natuurlijk kan de overheid dat verzachten door inkomensondersteuning, een mogelijke verlenging of verhoging van de WW-uitkering of het nemen van belastingmaatregelen, maar ook door een bredere aanpak van de problemen op de arbeidsmarkt nodig én mogelijk.

De RMU staat voor u klaar om mee te denken over welke maatregelen nodig zijn en welke visie daar onder ten grondslag ligt. Als het snijden in het personeelsbestand onvermijdelijk is, staan juristen klaar om u te bij te staan en te begeleiden. Er is meer dan aan een ontslag aanvragen en ontslagregelingen.

Een leven lang leren is het fundament van je persoonlijke perspectief

Voor veel werknemers is de crisis een reden om zich te heroriënteren op arbeid en beroep. Voor deze crisis was het al duidelijk dat digitalisering, zelflerende machines, de platformeconomie en globalisering voor ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt zouden hebben. Nu verliezen mensen niet alleen maar hun baan, maar kunnen ze ook niet meer in hun eigen sector en aan de slag gaan. Een leven lang leren is het fundament van iemands persoonlijke perspectief. In een crisis, maar ook in een gedwongen innovatie arbeidsmarkt.

De RMU biedt uw werknemers aan om te helpen in dit proces van heroriëntatie. Voor u als ondernemer een goede kans om sociaal duurzaam te zijn in uw relatie naar werknemers. Laat u kennen in een wil om in elkaar te investeren.

Meer weten? Neem contact op met de RMU.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen