• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Aftrekbaarheid reis- en verblijfskosten

07 MAART 2016

Kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen, recepties, congressen en studiereizen kunnen voor een deel in aftrek worden gebracht op de winst uit onderneming. De ondernemer mag deze kosten aftrekken voor zover ze meer bedragen dan € 4200.

Onder de post 'voedsel' vallen zakenlunches en -diners (ook de fooien). Denk bij 'drank' aan koffie, thee, melk en frisdrank. Tot de 'genotmiddelen' behoren onder andere sigaretten en sigaren.

Als de ondernemer zelf deze kosten maakt voor zijn onderneming, dan zijn de kosten aftrekbaar voor het deel van het totaalbedrag dat boven de drempel van € 4200 uitkomt. Maakt hij bijvoorbeeld kosten voor het bezoeken van een receptie of congres, dan geldt de aftrekbeperking ook voor de reis- en verblijfkosten die hij in verband met de bijeenkomst maakt. Voor reizen per auto rekent hij € 0,19 per kilometer; vervolgens past hij op het berekende bedrag samen met de overige kosten de € 4.200-drempel toe.

Op verzoek aftrek van 73,5% van de kosten
Voor de kosten van voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen en dergelijke kan de ondernemer in plaats van het toepassen van de € 4.200-drempel ook 73,5% van deze kosten aftrekken. Als hij deze methode wil toepassen, dan kan hij daar bij de aangifte voor kiezen.

Bron: Belastingdienst

Delen