• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Afval ook in coronatijd opgehaald

09 APRIL 2020

Het is voor ons heel gewoon dat de afvalverwerking doorgaat. Zelfs in coronatijd lijkt dit normaal. Maar de mensen die hiervoor zorgen, moeten er wel zijn. Het is één van de vitale en cruciale beroepsgroepen: als zij thuis blijven van hun werk, of ziek worden, dan hebben we een probleem. Daarom: grote waardering voor iedereen die ons afval ophaalt en verwerkt! Lees hier hoe Martin (51), werkzaam bij een afvalverwerker, het coronatijdperk beleeft.

Welke impact heeft corona op uw werk?

Het werk zelf is niet echt veranderd. Maar we zien wel een toename van PMD en restafval, waarschijnlijk doordat mensen meer thuiswerken. Terwijl het bedrijfsafval nu juist minder is, vooral van scholen en horeca neemt dat af. Uiteindelijk heffen die twee stromen elkaar op.

De collega’s van de inzameling hebben nu andere werktijden. Zij starten in twee groepen na elkaar. Bij de inzameling geldt ook dat collega’s niet meer met drie mensen in de cabine van de vrachtauto mogen zitten, dat is nu met twee mensen. De derde rijdt er dan achteraan tot in de wijk waar ingezameld wordt. Ook gebruiken we de kantine niet meer en gaan mensen na hun werk meteen naar huis. En natuurlijk moeten we anderhalve meter afstand houden, maar dat geldt voor iedereen.

Hoe gaat u er zelf mee om?

Ik ben zelf wel kieskeurig. Als ik iets klaar moet leggen voor iemand die bij ons komt, ontsmet ik dat na gebruik. Dat doe ik bijvoorbeeld ook met deurkrukken, mijn toetsenbord en het koffieautomaat. De handschoenen die ik voor mijn werk gebruik, gooi ik nu vaker weg. Iedereen werkt mee, dat is goed om te merken. Collega’s maken bijvoorbeeld bij aanvang van het werk de cabine of een bedieningsscherm zelf schoon.

U hebt een cruciaal beroep in deze crisistijd. Hoe voelt dat?

Dat voelt voor mij niet apart. Ik merk er weinig van dat ik tot die categorie behoor. Het werk hoort er gewoon bij. Ik doe dus gewoon m’n werk, alleen nu met meer voorzorgsmaatregelen dan anders.

Wat vindt u van het coronavirus in Bijbels perspectief?

Ik denk dat we met z’n allen door de Heere stilgezet worden. We horen nu duidelijk Zijn voetstappen. Wat mij opvalt, is dat de regering en de koning in geen enkele toespraak spreken over de noodzaak van gebed. Daarin wordt de grote Koning vergeten. Als ik dat zie en hoor, bedenk ik me dat we als land wel heel ver weg zijn.

Lees hier 5 handreikingen rondom het coronavirus

Lees hier alles over het coronavirus en de gevolgen voor je werk

Lees hier alles over het coronavirus & ondernemers

Lees hier alles over het coronavirus & zelfstandigen

Lees hier alles over het coronavirus & personeel

Laat de RMU meer mensen helpen. Sluit u aan bij de RMU!

Delen