• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Akkoord Cao vo aangepast na bezwaren bonden

26 MEI 2014

Nadat de VO-raad op 21 mei bekendmaakte dat met instemming van de AOb en de FvOv de CAO VO 2014-2015 in formele zin een feit zou zijn, bleek dat niet alleen CNV Onderwijs en Abvakabo tegen gestemd hadden, maar dat de AOb een voorwaarde had verbonden aan instemming. Daarom was aanpassing nodig.

Bij alle bonden waren er bezwaren van de groep oudere OOP’ers. Dit werd veroorzaakt door het samenvallen van de overgangsregeling BAPO en het wegvallen van de seniorendagen. De FvOv maakte bekend voor deze specifieke categorie nog opnieuw aandacht te zullen vragen aan de cao-tafel. De AOb meldt in een reactie weliswaar ingestemd te hebben met het onderhandelaarsakkoord, maar op voorwaarde dat de overgangsregeling voor het OOP wordt gerepareerd.

CNV Onderwijs en Abvakabo hebben om deze reden tegen het onderhandelaarsakkoord gestemd. CNV Onderwijs heeft aangegeven alsnog te kunnen instemmen met het akkoord als deze overgangsregeling wordt aangepast. Dit geldt wellicht ook voor Abvakabo.  Uit de kring van de VO-raad zijn eveneens kanttekeningen geplaatst bij de overgangsregeling voor het OOP vanaf 61 jaar tot en met schaal 8.

Voorbeeld
De Abvakabo geeft een voorbeeld van het probleem. Een werknemer van 61 jaar in de lagere schalen, bijvoorbeeld een conciërge, receptionist of onderwijsassistent, die gebruik maakt van BAPO kan een dag per week verlof opnemen. Voor die dag per week betaalt de werknemer nu een eigen bijdrage van 10 procent. Door dit akkoord wordt die bijdrage meer dan drie keer zo hoog, namelijk 35 procent.

Aanpassing
Dat was voor het bestuur en de cao-delegatie van de VO-raad aanleiding geweest om deze regeling nog eens nader te beschouwen. Gebleken is dat de OOP'ers vanaf 61 jaar tot en met schaal 8 een naar verhouding zodanig substantiële financiële bijdrage moet leveren voor dit overgangsrecht dat een herziening ervan niet onredelijk is.

De herziening is gevonden in verlaging van de eigen bijdrage in de overgangsregeling van 40 naar 20 procent over (maximaal) 290 uur voor de personeelscategorie OOP schaal 1 tot en met 8 van 61 jaar en ouder. Dit leidt tot een (aflopende) kostenverhoging voor de sector als geheel van ongeveer 2 miljoen euro. Uit de resultaten van de ledenraadpleging door de VO-raad blijkt dat 86 % van de leden deze aanpassing van het onderhandelaarsakkoord steunt.

Bestuurder CNV Onderwijs Joany Krijt: “Door deze wijziging wordt onze ´nee´ een ´ja´ en hebben we in de cao iets kunnen repareren voor de groep die onevenredig hard getroffen zou worden. De cao bevat na deze aanpassing met het einde aan de nullijn, werkdrukverlaging, de regeling duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijdsgroepen, het scholingsrecht en -budget voldoende zoet om het zuur te compenseren. ”

Daarmee is duidelijk dat de CAO-VO 2014-2015 door AOb, CNV Onderwijs en FvOv ondertekend wordt. Het onderhandelaarsakkoord zal in de komende tijd verwerkt worden in een cao-tekst.

Bronnen:

Delen