• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Akkoord op eindbod voor medewerkers IHC

20 DECEMBER 2016

Bij de start van de onderhandelingen was de kloof groot. De directie van IHC wilde een soberder Sociaal Plan dan de 1e reorganisatie, die in 2015 aangekondigd werd. Dat zou te duur zijn geweest omdat er een afvloeiingsregeling in stond op basis van de zogenaamde kantonrechtersformule met als c-factor 1.3. Vertrekpunt van de directie was een afvloeiingsregeling op basis van het transitiebudget, die per 1 juli 2015 is vastgelegd in de Wet werk en zekerheid.

Inzet van de RMU Werknemers was een eindresultaat dat zo dicht mogelijk lag bij het vorig jaar gesloten Sociaal Plan, temeer daar er nog steeds mensen vertrekken op basis van het Sociaal Plan, dat voor die medewerkers loopt tot 2018. Uiteraard was het daarbij cruciaal dat de continuïteit van IHC daarbij geen gevaar liep. De door de RMU Werknemers ingehuurde financieel deskundige liet, op basis van de meest actuele cijfers, weten dat dit ook nog altijd niet het geval was.

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst, maandag 19 december jl., van de gezamenlijke vakorganisaties bij IHC is het eindbod van werkgever besproken. Werkgever en vakorganisaties waren inmiddels een stuk dichter bij elkaar gekomen, met een finaal voorstel van werkgever gebaseerd op de kantonrechtersformule factor 1,15, maar wel met een verder uitgekleed maandsalaris en een aftopping voor werknemers in schaal G en hoger.

Er werden veel kritische vragen gesteld, onder andere over de aftopping die er door werkgever voor een deel van de medewerkers is toegevoegd. Ook waren er veel vragen over het feit hoe er dit keer extra goed gekeken gaat worden dat er geen werknemers moeten verdwijnen terwijl er inleenkrachten op bijna gelijke functies zitten. Op dat onderdeel is er afgesproken dat twee vakbondsbestuurders onderdeel gaan vormen van het mobiliteitscentrum en dat zij op voorhand, voor het moment van aanzegging, al zullen controleren of er inleners actief zijn op een functie die een werknemer kan vervullen, of met wat aanvullende scholing zou kunnen vervullen.

Ondanks deze en andere kritische vragen, is het eindbod van werkgever door een overgrote meerderheid van de aanwezige leden geaccepteerd. Dit betekent dat dit Sociaal Plan van toepassing zal zijn op de komende reorganisatie. De RMU werknemers hoopt dat hiermee binnenkort een einde kan komen aan een onzekere periode voor een groot deel van de organisatie die wil weten waar zij aan toe zijn. De verschillende ondernemingsraden zijn nog met hun bestuurder in gesprek over nut en noodzaak van deze reorganisatie, maar de eerste en grootste (van de drie) hoopt dat zij nog voor de kerst eruit kunnen komen met werkgever.

Lees ook: 'Leden vakbonden akkoord met eindbod directie IHC' en het achtergrondverhaal 'Scheepsbouwer Royal IHC boekt miljoenenverlies'

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen