• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Algemene voorwaarden en auteursrecht

17 OKTOBER 2017

Als ondernemers voor het eerst algemene voorwaarden willen gaan gebruiken, zoeken zij vaak naar algemene voorwaarden van collega-ondernemers in dezelfde branche. Hoewel deze methode niet helemaal aan te bevelen is - geen bedrijf is immers hetzelfde -, kan het ondernemers wel inzicht geven in wat gebruikelijk is in een bepaalde branche.

Als je kijkt naar hoe algemene voorwaarden over het algemeen zijn opgesteld, zie je dat er vaak standaardbepalingen in staan. Standaardbepalingen waarvan je kunt stellen dat daar geen auteursrecht op ligt. Echter kunnen er bepalingen of algemene voorwaarden zijn die zo specifiek zijn (denk aan algemene voorwaarden van een specifieke brancheorganisatie), dat daar wel auteursrecht op ligt. Als je die als ondernemer gaat gebruiken, loop je het risico dat je door een ondernemer of brancheorganisatie daar op wordt aangesproken. Eventueel kunnen zij een schadevergoeding vorderen in verband met het onrechtmatig gebruik.

Naast het risico op inbreuk op het auteursrecht is het een-op-een kopiëren van algemene voorwaarden niet aan te raden omdat het risico bestaat dat er bepalingen in staan die je eigenlijk niet wilt, of dat er bepalingen niet in staan die je juist wel wilt of nodig hebt. Het is daarom belangrijk om – bij voorkeur met behulp van een deskundige - te beoordelen wat er in uw algemene voorwaarden moet komen staan.

Delen