• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Algemene voorwaarden opstellen. Waar begin je?

12 FEBRUARI 2020

Wat is het ook alweer?

Met algemene voorwaarden maak je duidelijk welke wederzijdse rechten en plichten er zijn voor zowel de onderneming als de klant. Zo staan er meestal bepalingen in over aansprakelijkheid, ontbinding van de overeenkomst, betalingsvoorwaarden, prijzen, eigendomsvoorbehoud, overmacht, enzovoort. Op het moment dat er onduidelijkheid is over de ‘spelregels’ of als er een geschil tussen ondernemer en klant ontstaat of als de klant de ondernemer aansprakelijk wil stellen, dan kan worden teruggevallen op de algemene voorwaarden. Met goede algemene voorwaarden schep je vooraf duidelijkheid, waardoor je onderneming minder kwetsbaar is bij juridische conflicten.

Aan welke voorwaarden moeten ze voldoen?

De wet schrijft voor dat de algemene voorwaarden kunnen worden aanvaard door ‘ondertekening van een geschrift of op andere wijze’. Verder is er de regel dat algemene voorwaarden ‘ter hand moeten worden gesteld’, ofwel ze moeten worden overhandigd. Omdat dit niet altijd mogelijk is (niet praktisch), is het voldoende als wordt aangegeven dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze gevonden kunnen worden. Bij het afsluiten van een overeenkomst via de elektronisch weg (website) mogen de voorwaarden digitaal worden toegezonden. Hoofdregel is dat algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard vóórdat de overeenkomst daadwerkelijk wordt gesloten. Het achteraf meesturen van de voorwaarden bij het verzenden van een factuur is nutteloos omdat de overeenkomst dan al lang gesloten is.


Laat de RMU u helpen met het opstellen!

De RMU kan u ondersteunen bij het opstellen van standaard algemene voorwaarden. Ook is het mogelijk om uw huidige voorwaarden te laten controleren. Voor het opstellen rekenen wij € 350,- (exclusief btw), voor het controleren € 175,- (exclusief btw). Interesse in deze diensten? Neemt u contact op via info@rmu.nu.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen