• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Allemaal aan de slag

30 JUNI 2016

Alle mensen die werken moeten dezelfde basiszekerheden krijgen voor onder meer scholing, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Of ze een vast contract hebben of niet mag daarbij niet uitmaken.

Het verrast mij niet dat een consortium van werkgeversorganisaties, waaronder de uitzendkoepel ABU en Cedris, een persoonlijk ontwikkelbudget bepleiten. Uitzendbureau’s voelen de bui hangen nu vorig jaar 1 juli 2015 de Wet Werk en Zekerheid in werking is getreden. Daarin is ondermeer bepaald, dat iedere medewerker die twee jaar of langer in dienst is ongeacht de aard van zijn contract (vast, flexibel of uitzendkracht) bij beëindiging van de arbeidsrelatie recht heeft op een transitievergoeding. Eerst nu wordt onderkend het belang van vergroting van de inzetbaarheid van een medewerker door hem in staat te stellen loopbaangerichte opleidingen te volgen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten op het moment dat in zijn sector de werkgelegenheid stokt. De RMU bepleit voor het eerst in haar arbeidsvoorwaardennota 2001 een persoonlijk budget voor loopbaangerichte opleiding. In een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad van 2007 is dit idee verder uitgewerkt.

Wat de RMU betreft moeten niet alleen degenen die een baan hebben hiervoor in aanmerking komen, maar ook diegenen die al dan niet gedwongen, of bij het krijgen van kinderen tijdelijk, niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Zie het pleidooi dit jaar in de Arbeidsvoorwaardenbeleid 2016 inzake scholing gedurende een carrièrepauze. 

De RMU wijst als financieringsbron nadrukkelijk naar de collectieve O&O-fondsen cq Scholingsfondsen, die sectoraal ingesteld zijn en waar de honderden miljoenen euro’s tegen de plinten aanklotsen. Iedere werkgever, die verplicht onder een cao valt, is verplicht een bepaald percentage van de loonsom af te dragen aan dergelijke fondsen. Als er opleidingsplannen worden ingediend kan de werkgever daarvoor een tegemoetkoming ontvangen. In de praktijk gebeurt dat veelal niet en als het gebeurt zijn het de grotere werkgevers, die bijdehand genoeg zijn om geldstroom hun kant op te laten gaan.

De RMU heeft dit jaar in twee cao’s afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget, terwijl bij CelaVita is afgesproken dat er € 25.000,- ter beschikking wordt gesteld voor loopbaangerichte opleidingen met een maximum van € 1.000,- Bij de sector-cao Groothandel Groenten en Fruit zijn voucher afgesproken met een waarde van € 300,- voor een loopbaanadviesgesprek, een budgetadviesgesprek of een vrije dag. Hier was zoveel belangstelling voor dat er in de sector gesproken wordt over de ‘Baggerman Voucher’ omdat de RMU dit idee gelanceerd had tijdens de laatste cao-onderhandelingen.

Ik ben er van overtuigd dat een persoonlijk inzetbaarheidsbudget bijdraagt aan het stimuleren van duurzame inzetbaarheid. Werkgevers én werknemers gaan zich bewust worden van het belang van een loopbaangerichte opleiding. Nadrukkelijk wordt hier niet bedoeld een functiegerichte opleiding, die wat de RMU betreft uitsluitend bekostigd dient te worden door de werkgever.

Lees ook: Dezelfde basiszekerheden voor alle werkenden en Werkenden op weg naar nieuwe zekerheden en 'De vernietiging van ons sociale stelsel dreigt'.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen