• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Alternatieve inkomensvoorziening: het Broodfonds

27 MAART 2015

Van de zelfstandigen zonder personeel in Nederland heeft het merendeel niets geregeld in het geval ze (langdurig) ziek zijn. De reden hiervoor is dat de meesten de gangbare arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te duur vinden. Ook lopen ze tegen uitsluitingsclausules van verzekeringsmaatschappijen aan. V oor deze categorie ondernemers is het wellicht een idee om te kijken naar een alternatief: Het Broodfonds.

Een broodfonds is een groep zelfstandigen die periodiek geld op een (spaar)rekening stort. Bij ziekte van één van die zelfstandigen schenken de anderen binnen die groep vanaf hun eigen rekening aan de betreffende zieke zelfstandige. Hoe hoog deze uitkering is hangt af van de hoogte van de inleg van de zieke zelfstandige zelf. Uitkering vind plaats na één maand, waardoor de zieke zelfstandige de eerste periode zelf zal moeten overbruggen. Inmiddels kent Nederland ongeveer 4.750 deelnemers verdeeld over zo’n 133 groepen (fondsen). Per groep zijn er minimaal 20 en maximaal 50 deelnemers.

Rekenvoorbeeld:
Als je als deelnemer maandelijks € 67,50 inlegt, kun je maandelijks maximaal € 1.500,- aan schenking ontvangen vanuit het fonds. De maximale buffer die moet worden aangehouden op de eigen rekening bedraagt bij deze inleg € 2.430,- Het meerdere boven deze buffer wordt weer teruggestort naar de deelnemer.

Geen uitsluitingsclausule
In tegenstelling tot de meeste verzekeringsmaatschappijen, kent het Broodfonds geen medische controle bij aansluiting bij het fonds. Wel kent het fonds voorwaarden zoals een maandelijkse winst van minimaal € 750,- en kan pas worden deelgenomen als de deelnemer ten minste 1 jaar een onderneming heeft.

Conclusie
Het principe van het Broodfonds (solidariteit) is een mooi uitgangspunt. Het is een goed alternatief voor het verzekeren van kortdurend ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook het laagdrempelige karakter is prettig. Is er sprake van langdurige ziekte (langer dan twee jaar), dan kan je niet echt spreken van een alternatief aangezien de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen veel langer uitkeren. Hoewel het risico misschien niet zo groot is, kan er druk op de liquiditeit komen als er gelijktijdig meerdere zieken zijn.

Meer informatie: www.broodfonds.nl 

Delen