• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

AOb en VO-raad in de clinch over loonsverhoging

14 SEPTEMBER 2015

Vrijdag 11 september bracht de AOb een nieuwsbericht uit waarin kritiek wordt geuit op de toezeggingen van minister Plasterk over loonstijging in het onderwijs. Op zondag 13 september reageerde de VO-raad met een nieuwsbericht en een extra mailing. De verwarring lijkt compleet. We zetten de kernpunten voor u op een rijtje.

De AOb focust in zijn kritiek op drie punten. In de eerste plaats maakt de bond duidelijk dat de beloofde loonsverhoging en de eenmalige uitbetaling van € 500,= zeker niet in september zullen plaatsvinden. Ook plaatst de AOb kanttekeningen bij de hoogte van de totale loonsverhoging. De beloofde 5,05 % kunnen alleen gehaald worden als er tussen de bonden en de VO-raad een sector-cao afgesloten zal worden. En zover is het nog niet. Tot slot vraagt de AOb zich af of de totale loonstijging niet een stuk lager uit zal vallen door ontwikkelingen in de pensioenwereld.

In de snelle reactie van de VO-raad wordt niet in de eerste plaats gereageerd op het nieuwsbericht van de AOb, maar op de manier waarop het nieuws door Nu.nl is overgenomen. Dat is jammer, want daardoor wordt de onduidelijkheid alleen maar groter.

De VO-raad geeft in zijn reactie toe dat er een redelijke kans is dat die eenmalige € 500,= waarschijnlijk niet in september uitbetaald zal worden. Dit is niet veel anders dan wat de AOb stelt.

De AOb stelt: "De werkgevers beloven wel dat zij de 5,05 procent doorsluizen, maar willen dat het onderwijspersoneel vervolgens op andere punten inlevert. Zo staat de eerder afgesproken loonsverhoging van 1,2 procent over 2015 ter discussie, net als het derde jaar WW en afspraken over flexwerk." Op deze bewering gaat de VO-raad niet in. Wel benadrukt de bond dat de AOb dwars ligt bij de cao-onderhandelingen.

Tot slot de pensioenen. De AOb: "Pas in november beslist pensioenfonds ABP hoeveel premie er vrijvalt om door te sluizen naar de werknemers. Ondertussen stelt de Nederlandse Bank scherpere eisen aan het pensioenfonds. Die eisen leiden tot premiestijging, zodat het onwaarschijnlijk is dat er begin 2016 1,4 procent vrijkomt." De VO-raad zegt met andere woorden vrijwel hetzelfde: "De pensioenkamer heeft op 3 september besloten om de pensioenregeling te wijzigen. De daarmee gepaard gaande vrijval van pensioenpremie wordt volledig aan inkomensverbetering van werknemers besteed. Het is koffiedik kijken of de pensioenpremie om welke reden dan ook aangepast zal worden."

Het enige punt waarin we de VO-raad volmondig gelijk kunnen geven is dat de AOb ten onrechte schrijft dat de cao-overleggen nog moeten beginnen.

BronnenDelen