• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

AOW voor iedereen, niet alleen na een baan

26 MAART 2010
GroenLinks wil mensen die geen of slechts kort een betaalde baan hebben gehad hun AOW ontnemen. Een weinig sociaal en solidair plan vindt Peter Schalk.

Mijn moeder krijgt AOW, koningin Beatrix ook. Allebei sinds ze 65 jaar zijn. Hun kinderen betalen eraan mee. Het is immers geen uitkering uit een spaarpotje (pensioen), maar het wordt bekostigd door degenen die nu deelnemen aan het arbeidsproces.

En het leuke is dat de koningin en mijn moeder precies evenveel krijgen, als teken van beschaving, dankbaarheid en zorg. Zo gaat onze samenleving met onze oudere generatie om. Prachtig toch? Maar GroenLinks zet dit onder druk.

Medio 2010, het controversiële tijdperk. Lekker handig. Neem de AOW. Het wetsvoorstel van minister Donner lag gereed ter behandeling, maar werd na de val van het kabinet onmiddellijk controversieel verklaard. Sociale partners waren er als de kippen bij.

Maar ook politieke partijen proberen winst te halen uit het controversiële tijdperk. De AOW is een dankbaar onderwerp voor partijen om de eigen voorstellen over de AOW weer van stal te halen.

Onzinnig
Maar in het kader van de verkiezingsprogramma’s wordt er nog wat meer aan gekoppeld. Zo verrast GroenLinks ons met een onzinnig voorstel, dat bovendien geen recht doet aan het tweede deel van haar eigen naam. Links, dat staat immers garant voor sociaal? Maar nu even niet.

Deze groene partij kiest ervoor om het sociale pad van de laatste vijftig jaar te verlaten, door voor te stellen om in de toekomst geen AOW meer aan iedereen te geven. Iemand die niet 45 jaar minimaal 50 procent van het minimumloon bij elkaar heeft gesprokkeld heeft geen recht meer op AOW. Klaar, punt uit.

En dat voor een partij die zegt dat ze pal staat voor mensen in kwetsbare situaties. Dit zorgt juist voor grote ongelijkheid. Als je een topbaan hebt verdien je dat minimum in korte tijd. Anderen, aan de onderkant van de arbeidsmarkt, worden voor minimaal 50 procent en voor hun hele leven de arbeidsmarkt opgejaagd, om straks hun GroenLinkse AOW-beloning te mogen ontvangen.

Ziekte
En als het je niet is gelukt, door werkeloosheid, door ziekte, of omdat je besluit om zorg te bieden aan je kinderen en je omgeving, dan word je door GroenLinks aan de armoede prijs gegeven.

Onbegrijpelijk. De AOW is een krachtig middel om iedereen uit de armoedegrens te houden. Het is bedoeld als een soort waarborg, waardoor iedereen in zijn primaire levensbehoeften kan voorzien.
Het mooie van AOW is nu juist dat je daar niet voor gewerkt hoeft te hebben. Het is een systeem waarbij de jongere generatie meedraagt aan het welzijn van de oudere generatie, de mensen die zich hebben ingezet in arbeid en beroep, in politiek en samenleving, in zorg en vrijwilligerswerk. Dat deze mensen AOW ontvangen is een teken van beschaving, van dankbaarheid en van zorg.

Het plan van GroenLinks is dan ook niet sociaal. Soms zou je wensen dat zo’n verkiezingsprogramma controversieel kon worden verklaard.
 
Tekst: Peter Schalk, Raad van Bestuur RMU
Delen