• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Arbeidscontract voor bepaalde tijd verlengen

07 JUNI 2017

Het verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd, ook wel een tijdelijk contract genoemd, is met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderd. Waar moet u als werkgever rekening mee houden?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt voor een bepaalde periode afgesloten, bijvoorbeeld voor een jaar. Onder de Wwz is het mogelijk om maximaal drie tijdelijke contracten te geven met een gezamenlijke duur van twee jaar. Hierna zult u de werknemer een vast contract moeten geven of zult u afscheid van hem moeten nemen. Dit wordt ook wel de ketenbepaling genoemd en is terug te vinden in artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek. Indien u (om wat voor reden dan ook) de werknemer geen vast contract wilt aanbieden, dan zal de werknemer na het laatste contract voor bepaalde tijd voor de duur van zes maanden uit dienst moeten om daarna opnieuw weer voor bepaalde tijd in dienst te kunnen komen. De vraag is of dat laatste door de werknemer zal worden geaccepteerd, maar het is in ieder geval een juridische mogelijkheid.

Uitzonderingen
De ketenbepaling is niet van toepassing bij leerlingen die in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) worden aangenomen en voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en maximaal 12 uur per week werken. Verder kennen bepaalde cao’s uitzonderingen ten aanzien van de ketenregeling.

Aanzeggen einde contract bepaalde tijd
Als een contract voor bepaalde tijd langer duurt dan zes maanden, dan dient u als werkgever het eventueel niet verlengen daarvan (schriftelijk!) aan te zeggen richting de werknemer. Dit dient minimaal een maand voor het einde van het contract voor bepaalde tijd plaats te vinden. Als u de werknemer niet laat weten dat u het contract niet wilt verlengen, dan bent u een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer. Bent u te laat met aanzeggen, dan zal het salaris naar verhouding moeten worden uitgekeerd.

Indien u het contract wenst voort te zetten, dan dienen de voorwaarden waaronder dat nieuwe contract plaatsvindt eveneens een maand voor het eindigen van dat contract te worden meegedeeld. Gebeurt dat niet, dan zal de werknemer tegen dezelfde voorwaarden voor dezelfde periode een contract krijgen. Dat is niet handig als u andere plannen met de werknemer had.

Delen