• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Arbeidsomstandigheden goed voor iedereen

08 JUNI 2017

Bericht van de achterliggende week: “Werknemers in Nederland vinden dat op sommige vlakken de arbeidsomstandigheden minder goed zijn geworden.” Maar wat bedoelen we met arbeidsomstandigheden?

Veilig en gezond
Arbeidsomstandigheden zijn fysieke, sociale en psychologische klimaat waarin wordt gewerkt. Als werknemer wil je veilig en gezond je pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Daarvoor is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in het leven geroepen. Daarnaast zijn er nog andere wetten om jou te beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk.

Wat staat er in de Arbowet?
In deze wet staan regels voor zowel de werknemer als de werkgever om een veilige werkomgeving te creëren. Je bent daar samen verantwoordelijk voor. Een werkgever kan bijvoorbeeld een machine vervangen die teveel lawaai maakt, maar een werknemer moet natuurlijk ook gehoorbescherming dragen die de werkgever aanbiedt. Deze en andere richtlijnen staan opgesteld in een document (RI&E). Dat kan gaan over bijvoorbeeld pesten.

Negatieve kanten van het werk
Naast de Arbowet is er ook andere wetgeving die werknemers beschermt zoals de arbeidstijdenwet. Deze wet beschermt de werknemer tegen het maken van lange werkdagen en regelt het werken op zondag en bij nachtdiensten. Een werkgever roostert ‘gezond’ in, zodat werknemers niet teveel diensten met weinig rustperioden moeten werken.

Wat heb je daaraan?
Wie gezond kan werken, zal met meer plezier naar het werk gaan, en minder vaak ziek uitvallen door overbelasting. Je hebt als werknemer ook zelf de verantwoordelijkheid om je grenzen te bewaken binnen de kaders van de wet. Als de balans tussen privé en werk in evenwicht is, profiteert iedereen daarvan!

Uitkomsten onderzoek arbeidsomstandigheden

Werknemers melden vaker dan voorheen dat hun werk minder autonomie en uitdaging met zich meebrengt. Daarnaast zien zij de promotiemogelijkheden teruglopen. Vooral laagopgeleiden, jongeren en migranten vinden dat de arbeidsomstandigheden minder aantrekkelijk zijn geworden. Koks en kelners, postpersoneel, winkelpersoneel, schoonmakers, huishoudelijk personeel en bejaarden- en kinderverzorgers zijn minder tevreden over hun arbeidsomstandigheden.

Bron: CBS

Amanda Herrera de Gier
Amanda Herrera de Gier is medewerker Communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Amanda Herrera de Gier een mail: reageren@rmu.nu.
Delen