• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden

Arbowet: regels op een rij

02 JULI 2018

Vanaf 1 juli 2018 is de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet een feit. De overgangsperiode voor werkgever en arbodienstverlener van een jaar is nu ook voorbij. De RMU praat je even bij over de belangrijkste wijzigingen.

 • Iedere werknemer krijgt het recht de bedrijfsarts via een open spreekuur te bezoeken (arbeidsomstandighedenspreekuur). Dit geldt ook voor de werknemer, die nog niet verzuimt of gezondheidsklachten heeft.
 • De adviserende rol van de bedrijfsarts bij begeleiding van ziekteverzuim wordt verduidelijkt, zowel naar de werkgever als naar de werknemer.
 • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om iedere werkplek te bezoeken.
 • Werknemers krijgen het recht om het oordeel van hun bedrijfsarts voor een second opinion voor te leggen aan een andere bedrijfsarts.
 • De positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met andere arbodienstverleners wordt versterkt.
 • De ondernemingsraad of personeelvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in het bedrijf, instelling of organisatie.
 • Het basiscontract (contract tussen arbodienstverleners en werkgever) moet aan een aantal minimumeisen voldoen.
 • Er komt bijzondere aandacht voor de verplichting voor bedrijfsartsen om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).
 • De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden bij overtredingen door werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.
Maarten Noordergraaf
Maarten Noordergraaf is jurist Individuele Belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Maarten Noordergraaf een mail: reageren@rmu.nu.
Delen